Valitse vastuullinen ja hyvää tekevä yhteiskunnallinen yritys!

Yhteiskunnalliset yritykset erottuvat muista yrityksistä tavoitteillaan ja arvoillaan: ne tekevät liiketoimintansa kautta hyvää yhteiskunnalle tai ympäristölle.

Tämän pääeron lisäksi yhteiskunnallisten yritysten voitonjako poikkeaa muista yrityksistä, sillä yhteiskunnalliset yritykset jakavat suurimman osan voitostaan toiminnan kehittämiseen tai muuhun määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Nämä yritykset harjoittavat kestävää liiketoimintaa ja ottavat vastuuta yhteiskunnasta. Myös läpinäkyvyys ja avoimuus ovat tärkeitä. Merkki voidaan myöntää hyvin erilaisille yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille yhtiömuodosta riippumatta. Yhteiskunnallinen Yritys -merkkiä hallinnoi Suomalaisen Työn Liitto.

Yhteiskunnallisen yrityksen tunnistaa Yhteiskunnallinen Yritys -merkistä

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki kertoo luotettavasti siitä, että tuote tai palvelu on yritykseltä, joka kantaa vastuuta ja osallistuu yhteisen hyvän rakentamiseen. Kun tarjolla on yhteiskunnallisia yrityksiä, avautuu aito mahdollisuus valita palveluntarjoaja, jonka arvot perustuvat hyvän tekemiseen ja jakamiseen.

Tällaisille yrityksille on Suomessa suuri kysyntä ja arvostus niin kuntalaisten että kuluttajien keskuudessa. Suomalaiset arvostavat kotimaisuutta ja vastuullisuutta enemmän kuin koskaan. Taloustutkimuksen kyselytutkimuksen mukaan 90 prosenttia kuluttajista valitsee aina kotimaisen tuotteen tai palvelun, kun se on mahdollista. 84 prosenttia pitää tärkeänä, että tuotteen tai palvelun tarjoaja pystyy osoittamaan vastuullisuutensa. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 88 prosenttia suomalaisista arvostaa erityisesti niitä yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää.

Yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä keskusteleminen tärkeää

Yhteiskunnallisten yritysten mukanaolo antaa päättäjille mahdollisuuden valita palveluntarjoajiksi yrityksiä, joiden voitto kanavoituu yhteiskunnalliseen ja paikalliseen hyvään, ja joilla on myös kuluttajien luottamus.

Yhteiskunnalliset yritykset sopivat erinomaisesti esimerkiksi sote-palvelujen tuottajiksi, koska niiden toiminnassa yhdistyvät yksityisen sektorin tehokkuus, julkisen sektorin jatkuvuus, järjestöjen vaikuttavuus sekä eettisyys ja läpinäkyvyys.

Lisäksi ne ylläpitävät alueellista elinvoimaa työllistämällä paikallisia osaajia ja investoimalla liikevoittonsa esimerkiksi oman toimintansa kehittämiseen. Yhteiskunnallisen yrityksen valinta hyödyttää sekä kuntia että koko yhteiskuntaa hyvinvoinnin, tyytyväisyyden ja sitä kautta myös kustannussäästöjen muodossa.

www.yhteiskunnallinenyritys.fi