Jokaisen suomalaisen 10 euroa enemmän kotimaisiin valintoihin tarkoittaa lähes 300 miljoonaa euroa lisää verotuloja

Suomalaisen Työn Liiton käyttämä 10 euroa enemmän kuukaudessa kotimaisiin tuotteisiin ja palveluihin tarkoittaa vuositasolla 10 000 työpaikkaa -väite on suunnattu suomalaisille kuluttajille. Väite pohjautuu kansatalouden laskelmiin, joita Suomalaisen Työn Liitto on käyttänyt nostaakseen esiin suomalaisten tuotteiden ja palveluiden ostamisen vaikutukset työllisyyteen. Viesti on toki pelkistetty monimutkaisista panos-tuotos-laskelmiin pohjautuvista laskelmista.

Panos-tuotostaulukoita soveltavien tutkimusten mukaan jokaisella ostopäätöksellä on kerrannaisvaikutuksen myötä merkittävä vaikutus työpaikkojen syntyyn. Kun panos-tuotos-laskelmia tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, on nähtävissä, että 10 000 työpaikan takana on julkiselle puolelle kertyvät verotulot. Laskelmien mukaan kotimaisen kysynnän kasvaessa jokaisen suomalaisen 10 euron kulutuspotilla saadaan lähes 258 miljoonaa euroa enemmän verotuloja. Oletuksena on, että tästä kasvaneesta lisäverotulosta puolet (50 %), eli noin 129 miljoonaa euroa käytettäisiin julkiseen kulutukseen. Jaettava potti suuntautuu julkiseen hallintoon, sosiaalivakuutuksiin, koulutukseen, terveyspalveluihin ja sosiaalipalveluihin. Kokonaisuudessa verotulojen määrä kasvaa 300 miljoonaan euroon, kun julkiseen hallintoon käytetyn rahan ansiosta työllisyys lisääntyy ja tuottaa lisää verotuloja.  

Verorahojen käyttö työpaikkojen syntymiseen

Kuluttajien rohkaiseminen valitsemaan suomalaisia tuotteita ja palveluita luo hyvinvointia ja työpaikkoja Suomeen. Mutta saman tekee myös kuluttamisesta syntyneiden verotulojen suuntaaminen julkisissa hankinnoissa kotimaisiin tuotteisiin ja palveluihin. Kuntapäättäjien mahdollisuus vaikuttaa kunnan hankintoihin onnistuu parhaimmillaan silloin, kun kuntastrategiaan tai -ohjelmaan kirjoitetaan konkreettisia ohjeistuksia, painopisteitä ja keinoja julkisten hankintojen kilpailuttajille kotimaisten tuotteiden ja palveluiden hankkimisen vaatimiseksi.  

Julkisten hankintojen kohdentaminen suomalaisiin vastuullisiin yrityksiin on erityisen tärkeää kuntien kestävälle kehitykselle ja elinvoimaisuudelle työtä tarjoavien yritysten myötä. Verotulojen kohdentaminen kotimaisiin julkisiin tuotantoihin on ennen kaikkea tärkeä osa koko Suomen mittakaavassa 10 000 työpaikan syntymiselle. Jokainen valinta suomalaisen tuotteen tai palvelun hyväksi vaikuttaa suoraan yrityksen kassavirtaan, mutta myös välillisesti valinnat vaikuttavat moneen muuhun toimijaan työllistäen Suomessa niin logistiikan, kaupan, verkkokaupan, markkinoinnin kuin mainonnankin ammattilaisia.   

Kun seuraavan kerran kunnassa ollaan tekemässä hankintoja, niin kannattaa muistaa, että jokainen valinta on tärkeä: 

 ”Jos jokainen suomalainen käyttää 10 euroa kuukaudessa lisää suomalaisiin tuotteisiin, niin kotimaisen tuotannon kysyntä kasvaa 900 M € ja verotulojen määrä puolestaan 300 M €, mikä merkitsee vuositasolla 10 000 uutta työpaikkaa. 

Kotimaisen valinnan merkitys hankintalain sallimin keinoin julkisissa hankinnoissa on tärkeä. Kotimaiset hankinnat myös julkisella sektorilla luovat työtä, palkkatuloja ja verotuloja. Jokainen valinta, jonka me teemme julkisena hankkijanayksittäisenä kuluttajana ja yrityksen ostajana vaikuttaa työpaikkojen säilymiseen ja syntymiseen Suomessa