Muista joulunakin lähimmäistäsi kotimaisella tuotteella

Joulu on jo ovella. Sitä odotellessa on hyvä puhua meidän suomalaisten joulukuluttamisesta. Mihin asioihin sinä kiinnität huomioita joulushoppailun lomassa?

Suomalaisen Työn Liiton joulututkimuksen mukaan melkein puolet (45 %) meistä sanoo olevansa kuluttajana käytännöllinen ja harkitseva. Lisäksi hintatietoisuus on yli kolmannekselle tärkeä, kun tehdään jouluun liittyviä ostoksia. Harkitsevuus ja tarkkaan punnitseminen on varmaankin aina kuvastaneet monen kuluttajan kulutuskäyttäytymistä.

Mutta löytyy myös niitä, joiden kulutus joulun aikana on erilaista.  Vai mistä kertoo se, että joka viides vastanneista kuvaa jouluun liittyvää kuluttamista hemmottelevaksi. Tai se, että kaksi kolmesta vastaajista sanoo, että kukkaronnyörit ovat jouluna löysemmällä. Vastaukset kertovat siitä, että on erilaisia kuluttajaryhmiä ja osa heistä tekee ostopäätöksiä enemmän tunteella joulun aikaan.  Hyvänä esimerkkinä tästä on eräs laadulliseen osioon osallistunut haastateltava, joka totesi: ”Ostohimo saa helposti vallan jouluna. Kaikki saa olla vähän parempaa.”

Joulukyselyn tuloksia tarkastellessa huomaa, että kuluttajien ostokäyttäytymisen rakenne on monisäikeinen. Suomalaiset kuluttajat ovat hyvin kirjava kuluttajaryhmä, jota on vaikea tyhjentävästi määritellä yksinkertaistetun segmentaatiomallin kautta saatikka yleistämisen kautta. Tätä ajatusta tukevat arkipäiväiset havainnot siitä, että moni meistä käyttäytyy ostotilanteista hyvin impulsiivisesti tai useimmilla meistä on erilaisia rooleja kuluttajana, jotka vaikuttavat ostokäyttäytymiseemme.

Merkityksellistä on se, että kuluttajien asenteita voidaan vahvistaa erilaisilla markkinointimenetelmillä. Varsinkin niitä asenteita, jotka ovat tavoiteltavia ja luovat hyvän kierrettä. Tässä asennepohjaiset segmentointimallit tarjoavat toimivia työkaluja, mutta myös asenteiden tarkastelu yleisemmälläkin tasolla kertoo asenneilmastosta. Joulukyselymme mukaan asenteet kotimaisuuden suosimisen osalta on korkea. Sillä yli kaksi kolmasosaa (68 %) vastaajista olisi valmis maksamaan enemmän suomalaisista tuotteista ja palveluista. Vastaajista 72 prosenttia ostaa mielellään suomalaisia lahjoja ja 81 prosentille suomalaisuus on tae vastuullisesta valinnasta. Suomalaisuuden merkitys on joissain tuotekategorioissa suurempi, kuten elintarvikkeet, sisustaminen ja koti sekä vaatetus, jalkineet ja tekstiilit.

Tärkein syy miksi meidän jokaisen kannattaa pyrkiä konkretisoimaan asenteemme todellisiksi teoiksi ja hankkia kotimaisia tuotteita ja palveluita myös jouluna on se, että mahdollistamme suomalaisen työn tekemisen myös jatkossa.  Tässä yksi hyvä syy vahvistaa suomalaisen kuluttajan asenteita näin joulun lähestyessä.