#Vastuullisuuteko: inhimillistä työtä vastuullisesti

Nyt kun maailma on nytkähtänyt normaaleilta uomiltaan, olemme kaikki oudossa tilanteessa. Kriisi koskettaa meistä jokaista ja jokainen kohtaa sen hieman eri kulmasta. On vastuullisuustekojen aika.

Jollekin sairaus on tullut hyvinkin lähelle ja jollekin toiselle jo sairauden uhka on tuntunut hyvin raskaalta. Vaikutukset tuntuvat sekä henkilökohtaisessa elämässä että työssä. Joudumme kohtaamaan epävarmuutta ja noudattamaan ohjeita ja rajoituksia, jotta selviäisimme tästä mahdollisimman vähin vaurioin eteenpäin.

Nyt jos koskaan korostuu se, kuinka tärkeää on, että ympärillämme toimivat yritykset, yhdistykset ja säätiöt kantavat aidosti vastuuta. Tässä hetkessä nousee esille työ, jonka toiminnan ainoa tavoite ei ole suurimman mahdollisen voiton tavoittelu, vaan halu tehdä työtä, jonka avulla voidaan tehdä myös yhteiskunnallista hyvää.

Merkityksellinen työ tuottaa hyvää sekä asiakkaille että työntekijöille. Jo ennen tätä kriisiä Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksessa ilmeni, että kolme neljästä suomalaisesta piti vähintään melko tärkeänä sitä, että yritykset kertovat yhteiskunnallista työstään ja sen vaikutuksista. Nyt nämä asiat ovat vain korostuneet eli inhimillinen työ ja sen brändäys on noussut arvoon arvaamattomaan. Siksi onkin tärkeää, että yhteiskunnallisissa yrityksissä tehtävästä työstä puhutaan ääneen. Ei tarvitse tehdä laajoja julistuksia, sillä aikaa ja resursseja sellaiseen ei ehkä ole, mutta olisi hyvä miettiä sitä, miten pystyisi tuomaan toimintaa esille pienestikin. Ihmiset haluavat kuulla ja nähdä sitä hyvää työtä, mitä ympärillä tapahtuu, ja siksi asioista on hyvä kertoa, sillä tällaiselle tiedolle on juuri nyt suuri tarve ja kysyntä.

Selvityksemme mukaan jäsenyrityksemme käyttävät melko hyvin Yhteiskunnallinen Yritys -merkkiä viestinnässä ja markkinoinnissa. Suosituimmat merkin käyttötavat olivat verkkosivut, esitteet ja esitykset ja somekanavat. Jotkut yritykset kertoivat, että heillä merkki on esillä esim. autoteippauksissa, sähköpostin allekirjoituksissa, kirje- ja asiakirjapohjissa sekä jäsenlehdissä. Kannattaakin miettiä, miten merkin lisääminen voisi vaikuttaa lukijan kiinnostukseen tai ostopäätökseen, eli kannattaa ottaa merkki aktiiviseen käyttöön.

Tässä hetkessä monet kuluttajat ovat alkaneet ajatella sitä, miten yksittäisellä ostovalinnalla voi olla iso merkitys siihen, että kotimaiset tuote- ja palveluyritykset pärjäävät tänä vaikeana aikana ja siksi näihin asioihin kiinnitetään poikkeuksellisen paljon huomioita. Ja juuri siksi yhteiskunnallisten yritysten tulisi tuoda toimintaansa ja arvojaan esille. Myös julkiset hankinnat pyörivät koko ajan ja olisikin toivottavaa, että myös kuntien hankinnoissa korostuisi se, että paikallinen tuottaja tuo jatkossakin elinvoimaa ja työpaikkoja juuri sinne omalle alueelle ja näin vahvistaa paikallista hyvinvointia.

Yhteiskunnallinen yritys kantaa aidosti vastuuta ja siitä kannattaa kertoa, sillä tälle viestille on tarvetta. Moni valitsee nyt mielellään yrityksen, jolla on tarkoitus, sillä se on aito vastuullisuusteko!