Mikä tekee verkkokaupasta suomalaisen? Mitä se lupaa asiakkaalle?

Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on toimia sen puolesta, että suomalainen työ menestyy. Teemme töitä sen eteen, että aina kun on mahdollisuus valita, valinta kääntyisi suomalaisen vaihtoehdon puoleen. Verkkokaupan osalta tämä tarkoittaa, että haluamme vaikuttaa siihen, että suomalaiset ostavat luotettavilta, kotimaisilta verkkokaupoilta.

Verkkokauppa kasvaa ja ulottuu kaikkialle

Verkkokaupan kehitys on ollut valtavan nopeaa.  Esimerkiksi vuoden 2021 lopussa päivittäistavaroiden verkkokauppaa säännöllisesti käyttävien suomalaisten määrä oli yli kaksinkertaistunut verrattuna alkuvuoteen 2020, eli aikaan ennen koronapandemiaa (Kaupan Liitto1). Postin 2021 verkkokauppatutkimuksen2 mukaan 28 prosenttia suomalaisista oli ostanut verkosta viimeisen viikon aikana, kun Ruotsissa vastaava luku on yli kaksinkertainen, 61 prosenttia.

Verkkokauppa ja sen nopea kehittyminen ja yleistyminen koskettaa jokaista yritystä ja kuluttajaa, tavalla tai toisella. Verkkokauppa koskettaa pk-yrityksiä, suuryrityksiä, kaupan alaa sekä bränditaloja. Vaikka verkkokaupat näyttäytyvätkin meille ennen kaikkea kuluttajien suosimina palveluina, on valtaosa verkkokaupan euromääräisestä volyymista kuitenkin yritysten välistä (B2B) kauppaa. Käydäänpä verkkokauppaa puhtaasti myös kuluttajien keskenkin (C2C) esimerkiksi Tori.fi -tyyppisillä foorumeilla.

“Suomalainen” voikin olla kaikkea muuta…

Kohtaamme verkossa hyvin erilaisia verkkokauppoja, jotka palvelevat meitä suomen kielellä. Suomenkielisen verkkokaupan takana voi olla suomalainen yritys, joka myy omia tuotteitaan tai palveluitaan – esimerkiksi Reima tai Fressi-kuntosalit. Tai kyseessä voi myös olla jälleenmyyjä, joka myy muiden tuotteita ja palvelee suomeksi – esimerkiksi suomalainen Avainlippu-yritys Scandinavian Outdoor Store.

On myös verkkokauppoja, jotka ovat keskittyneet siirtämään tavaraa suoraan paikasta A paikkaan B, esimerkiksi eri markkinoiden tai verkkokauppojen välillä – nämä tosin eivät yleensä näy meille kuluttajille asti.

Valitettavasti moni suomalainen luulee asioivansa suomalaisen verkkokaupan kanssa, kun palvelukieli on suomi. Usein tällaiset verkkokaupat ovat kuitenkin ulkomaisten yritysten operoimia ja niiden yhteydessä löytyy hyvin niukasti – jos lainkaan – tietoa, mikä yritys on verkkokaupan takana. Myös asiakaspalvelu ja laajempi tieto yrityksestä usein puuttuu näiltä Suomeen lokalisoiduilta verkkokaupoilta.

Miksi suosia suomalaisia verkkokauppoja?

Kun verkkokauppa on lähtökohtaisesti globaalia ja jokainen asiakas on muutaman mobiililaitteella tehdyn klikin päässä, mitä merkitystä sillä on, mistä tuotteet ja palvelut ostetaan? Eivätkö kaupankäynnistä tutut hinta ja laatu ratkaise?

Suomalaisten verkkokauppojen tulee pärjätä globaalissa kilpailussa sekä hinnallaan että laadullaan. Käyttäjäkokemuksen ja palvelun tulee olla huippuluokkaa, muuten asiakas helposti valitsee sen kilpailevan vaihtoehdon.

Kuitenkin verkkokauppaostoksissa vaikuttavat myös muut tekijät, kuin sujuva asiointi ja edulliset hinnat. Näitä ovat ennen kaikkea asiakkaiden omat arvovalinnat sekä asiakkaan käsitys ja kokemus verkkokaupan luotettavuudesta. Yrityksen toiminnan läpinäkyvyys ja vastuullisuus on entistä tärkeämpää. Haluamme tietää, että yritys ei omalla toiminnallaan tuhoa ympäristöä, kohtelee sen alihankkijoita ja työntekijöitä hyvin ja hoitaa veromaksunsa ja muut velvoitteet moitteettomasti.

Asiakkaiden arvovalinnoissa painavat myös yrittäjyyden ja työn tukeminen. Suomalaiset haluavat ostaa kotimaista, koska ymmärtävät sen tuovan työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen. Moni haluaa tukea yrittäjiä ja kasvollista toimintaa, johon voi luottaa.

Kaupan Liiton tutkimuksen mukaan suomalaisen haluavat suosia suomalaisia verkkokauppoja. Vuonna 2020 vain 33 % suomalaisista kertoi tehneensä ostoksia ulkomailta ja jopa 62 % oli pitäytynyt vain kotimaisissa verkkokaupoissa. 68 % kuluttajista aikoi lisätä ostoksiaan kotimaisista verkkokaupoista. Suurimmat syyt suosia kotimaisia verkkokauppoja olivat halu tehdä ekologisesti kestäviä ja läpinäkyviä valintoja sekä halu suosia paikallisia ja kotimaisia yrityksiä.3

Suomalaisen verkkokaupan valitseminen vaikuttaakin monella tavalla positiivisesti: suomalainen verkkokauppa työllistää suoraan oman henkilökuntansa osalta sekä epäsuorasti alihankintojensa kautta. Verkkokauppiaat tyypillisesti tekevät laajasti ostoja muun muassa varastoinnin ja logistiikan osalta. Ohjelmisto- ja verkkokehitystä tehdään itse Suomessa tai ostetaan suomalaisilta kumppaneilta. Eurot jäävät Suomeen, tukien suomalaista yrittäjyyttä, työpaikkoja ja yhteiskunnallista hyvinvointiakin, sillä myös verottaja saa siitä omansa.

Miten tuemme verkkokauppojen menestystä?

Jäsenyritystemme keskuudessa on paljon yrityksiä, joilla on oma verkkokauppa. On bränditaloja, kauppahuoneita, B2B- sekä B2C -yrityksiä. Osa myy vain kotimaahan mutta useimmat lähtökohtaisesti myös ulkomaille. Tähän asti olemme tukeneet jäsenyritystemme verkkokauppaliiketoimintaa lähinnä koulutuksilla, jotka ovat kaikille jäsenillemme maksuttomia.

Haluamme ohjata asiakkaiden valinnat suomalaisten verkkokauppojen puoleen. Tätä varten tarjoamme nyt yhtä Suomen tunnetuimpia ja vaikuttavimpia brändejä, Avainlippua, verkkokauppojen käyttöön. Avainlippua on voinut hakea aiemminkin verkkokaupoille mutta sen sisältöä, vaatimuksia ja viestiä verkkokauppojen asiakkaille on nyt täsmennetty.

Avainlippu on brändi, jonka suomalaiset ovat tunteneet kohta jo 60 vuoden ajan ja siihen luotetaan laajasti. Lähes jokainen suomalainen tuntee Avainlipun, joka tutkitusti vähentää epäröintiä ostotilanteessa. Avainlippua kantava tuote tai palvelu koetaan vastuulliseksi, luotettavaksi ja työllistäväksi (Taloustutkimus 20214).

Minkälainen verkkokauppa voi hakea Avainlippua?

Suomalaiset yritykset, jotka myyvät omia tuotteita ja brändejä verkkokaupoissaan, voivat hakea Avainlipun ”Suomalaista palvelua” -merkkiä verkkokaupalleen. Esimerkkejä tällaisista yrityksistä on paljon. Kuluttajaliiketoiminnassa esimerkiksi Pentik ja Finlayson ovat tunnettuja brändejä, joilla on omat verkkokauppansa. B2B-liiketoiminnassa verkkokauppoja on myös paljon sellaisilla yrityksillä, jotka myyvät omia tuotteitaan – entisellä Roclalla esimerkiksi (nykyään Mitsubishi Forklift Trucks), joka valmistaa tuotteita Suomessa ja myy niitä verkkokaupassaan.

Samoin jälleenmyyjät, joiden pääkonttori on Suomessa, ja joilla on oma varasto ja asiakaspalvelu Suomessa, voivat hakea Avainlippua verkkokaupoilleen. Tällaisia yrityksiä on valtavan paljon ja ne muodostavatkin suurimman yksittäisen verkkokauppiasryhmän. Näiltä yrityksiltä vaaditaan alla olevien verkkokauppakriteerien täyttymistä eli mikä tahansa jälleenmyyjä ei voi Avainlippua saada.

Jotta verkkokauppa voi saada Avainlipun käyttöönsä, tulee sen täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Yrityksen pääkonttorin ja johdon tulee olla Suomessa
  • Yrityksen tulee olla suomalaisessa omistuksessa
  • Palvelu tuotetaan Suomessa
  • Lisäksi verkkokaupan tulisi esittää maksu- ja toimitusehdot selkeästi, asiakaspalvelun ja varaston tulisi olla Suomessa ja toimitusten tulee tapahtua Suomesta käsin. Verkkokaupasta pitää myös olla selkeästi löydettävissä rekisteriseloste.

Sen sijaan erilaiset markkinapaikkatoimijat, jotka esimerkiksi keskittyvät liikuttamaan tavaraa Kiinasta maailmalle tai eri verkkokauppojen välillä, eivät voi hakea Avainlippua.

Monelle suomalaiselle valitettavan tutuksi tulleet lokalisoidut verkkokaupat, joita operoidaan ulkomailta käsin, mutta jotka on käännetty suomeksi ja jotka usein myös harhaanjohtavasti brändätään suomalaisiksi verkkokaupoiksi, eivät voi hakea Avainlippua.

Mistä Avainlippu kertoo verkkokaupan asiakkaalle?

Asiakkaille Avainlippu verkkokaupan yhteydessä kertoo, että verkkokaupan ylläpitäjä on suomalainen yritys, joka työllistää Suomessa. Em. kriteereillä haluamme varmistaa, että yritys toimii luotettavasti ja että asiakkaalle on selvää, kenen kanssa se asioi ostaessaan kyseisestä verkkokaupasta.

Avainlipun verkkokaupalle myöntää hakemuksesta Avainlippu-toimikunta. Merkin voi saada määräaikaisesti kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja sen käyttöä valvotaan Suomalaisen Työn Liiton toimesta.

Koska Suomalaisen Työn Liitto on voittoa tavoittelematon, puolueeton yhdistys, voi Avainlippua hakea mikä tahansa verkkokauppa, joka on Suomalaisen Työn Liiton jäsen ja täyttää sen vastuullisuuslinjaukset. Liitto rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuilla ja ne on asetettu liiton johtokunnan toimesta niin, ettei jäsenmaksu saa olla esteenä jäsenyydelle. Jäsenmaksut ovat liikevaihtosidonnaiset ja niihin voi tutustua tarkemmin täältä.

Hae merkkiä


1 Kaupan Liitto: Digitaalinen ostaminen 2021
2 Posti: Suuri verkkokauppatutkimus 2021
3 Verkkokauppa Suomessa -tutkimuskooste (päivitetty 13.12.2022)
4 ­Taloustutkimus: Suomalaisen Työn Liiton merkit ja kulutusmuutokset 2021 (Tutkimusraportti saatavilla Suomalaisen Työn Liiton jäsenyrityksille extranetissa).