Näin kehitämme toimintaamme palautteenne ansiosta

Joka vuosi kysymme jäsenyrityksiltämme, miten olemme onnistuneet tehtävässämme ja miten voisimme kehittää toimintaamme. Toivomme jäsenyrityksiltämme mahdollisimman rehellistä palautetta, jotta toimintamme tukisi parhaalla mahdollisella tavalla jäsentemme tuotteiden, palveluiden ja suomalaisen työn valitsemista nyt ja tulevaisuudessa.

Viime vuoden lopulla kerättyjen tulosten analysoiminen ja tulkitseminen oli erittäin kiinnostavaa ja kiitollista. Tuloksista kävi ilmi, että te jäsenyritystemme edustajat olette hyödyntäneet erittäin hyvin merkkejämme markkinoinnissa ja myynnissä. Syyt merkkien hyödyntämiseen kiteytyy hyvin esimerkiksi tässä vastauksessa:

”Avainlipun esillä pitäminen on näin korona-aikaan tärkeää. Näin tuetaan suomalaista työtä ja erityisesti lähituottajia. Tuotu esille myös vastuullista kuluttamista ja sitä kautta tuotu vastuullisuuden tärkeyttä myös yrityksien suuntaan.”

Avoimissa kommenteissa monet teistä antoivat positiivista palautetta järjestämistämme tilaisuuksista, näkyvyyden kasvusta, onnistuneista kampanjoista ja liiton tarjoamista materiaaleista.

”Suomalaisen Työn Liitto on auttanut jäsenyrityksiään koronakriisissä edistämällä kotimaisten tuotteiden ja palveluiden tunnettuutta ja kysyntää.”

”Mielestäni äskettäin radiossa ja somessa toteutettu Yhteiskunnallinen Yritys -kampanja oli hyvä ja tärkeä. Varsinkin tällaisena poikkeuksellisena aikana.”

”Liitto on tarjonnut näin uuden jäsenen kannalta kattavasti markkinointi- ja viestintämateriaaleja sekä hyvin toteutettuja webinaareja.”

Toki saimme myös rakentavaa palautetta toimintamme kehittämiseksi. Toivottiin entistä paremmin hyödynnettäviä markkinointiviestintämateriaaleja. Lisäksi toivottiin, että ottaisimme huomioon yritykset, jotka tarjoavat tuotteitaan ja palveluitaan B2B- ja kuntasektoreille. Meillä on ilouutisia, sillä juuri näitä asioita olemmekin jo lähteneet tehostamaan.

Uusia helposti hyödynnettäviä viestintämateriaaleja

”Toivoisin hieman modernimpaa viestintämateriaalia. Nyt se on aika konservatiivista. Uusi ilme tavoittaisi ehkä nuorempiakin kuluttajia.”

Olemme tehneet uusia viestintämateriaaleja jäsenyritystemme käytettäväksi ja lisää tuotetaan jatkuvasti. Kaikki materiaalit löydät extranetin aineistopankista. Itse aineistopankki on muuten myös kehityksen alla, jotta se palvelisi myös käyttökokemukseltaan paremmin kasvanutta materiaalijaon tarvetta.

Viestimme aktiivisesti kuntapäättäjille

Sanoisin että julkiset hankinnat, voisiko niihin vaikuttaa että hyvät (eivät huonot) suomalaiset tuotteet ja palvelut myös pk-yrityksiltä voisivat olla julkisia hankintoja”

4 500 jäsenyrityksestämme liki viidennekselle julkinen sektori on asiakas. Tahtotilanamme onkin, että kuntastrategioissa ja niiden ohjaamissa hankinnoissa painotettaisiin vastuullisia valintoja työllisyyden ja yrittäjyyden puolesta.

Olemme selvittäneet hankintoihin vaikuttavien tekijöiden merkitystä niin kuntapäättäjiltä kuin teidän jäsenyritysten edustajilta ja avanneet tilaisuuksissamme tuloksia vastuullisuudesta ja suomalaisuudesta julkisissa hankinnoissa. Olemme teettäneet valmiita aineistoja jäsenten käyttöön ja käyneet jatkuvaa vuoropuhelua kuntapäättäjien kanssa kotimaisuus-, paikallisuus- ja vastuullisuusteemoista.

Maaliskuussa järjestämme yhteistyössä Suomen Yrittäjien ja MTK:n kanssa päättäjille suunnatun tilaisuuden, jossa kerromme kotimaisten hankintojen merkityksestä kuntien elinvoimaisuudelle ja työllisyydelle. Haluamme tuoda esille, että kuntahankinnoilla on mahdollista ostaa työtä Suomeen ja vastuullisuuden ja suomalaisuuden huomioiminen tulisi olla syvällä kuntastrategian ytimessä. Teema on säännöllisesti esillä myös mediaviestinnässämme.

Mitä muuta?

Vuoden alussa pidimme kaksi ideointipalaveria, joissa B2B-yritykset kertoivat toiveitaan muun muassa Avainlippu-aineistoista, koulutuksista ja infoista sekä yritysyhteistyömahdollisuuksista. Toteutettavat toimenpiteet lisätään Avainlipun suunnitelmiin.

Myös kansainvälistymisen tukemiseen liittyviä toimenpiteitä pohditaan parhaillaan. Kehitämme lisäksi jatkuvasti asiakaskokemustamme kaikilla eri toimintamme osa-alueilla. Työ on pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Kiitos kun olette mukana kehitystyössä antamalla palautetta ja kehitysehdotuksia.

Mikäli haluat tutustua tuloksiin tarkemmin, löydät ne extranetin aineistopankista liiton materiaalien alta.