Sininauha Oy tarjoaa avaimen kotiin ja tukeen

Sininauha Oy on Sininauhasäätiön 100-prosenttisesti omistama yhteiskunnallinen yritys, jonka perustehtävä on auttaa ihmisiä, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia, sekä tarjota tukea asunnottomille ja asunnottomuuden uhkaamille ihmisille.

Autamme heitä pääsemään omaan kotiin ja saamaan tarvitsemansa tuen. Tarjoamme asuntoja, minkä lisäksi vahvistamme asiakkaidemme elämänhallintaa ja mahdollistamme arjen onnistumisia. Sininauhasäätiö-konsernin tarkoituksena on sosiaaliseen kuntoutukseen, työllistämiseen ja päihdehoitoon liittyviä polkuja rakentamalla auttaa asiakkaitaan pääsemään elämässään eteenpäin ja löytämään paikkansa yhteiskunnassa.

Meillä työskentelee yli 170 alansa ykkösammattilaista, usealla paikkakunnalla: pääkaupunkiseudulla, sen kehyskunnissa ja Turun alueella. Meillä on 7 asumisyksikköä ja lähes 900 asiakasta. Vaikutamme aktiivisesti sekä ruohonjuuritasolla että yhteiskunnassa.

Sininauha Oy:n toiminnan tuotot käytetään yhteiseen hyvään: asunnottomuuden ja siihen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Toimintamme ydin on siten asunnottomuuden ehkäisy ja ihmisten auttaminen.

Asunnottomuus on kymmenessä vuodessa saatu Suomessa puolitettua. Silti meillä on edelleenkin noin 4 600 ihmistä ilman kotia. Asunnottomuus itsessään murtaa kaikki hyvän elämän elementit. Asunnottomuutta voidaan pitää äärimmäisenä syrjäytymisen muotona.

Noudatamme toiminnassamme suomalaisen sosiaali- ja asunnottomuuslinjausten mukaista Asunto ensin -toimintamallia. Mallin periaatteena on asunnon antaminen ensin, ilman muuttumisnäyttöjä ja raittiuslupauksia. Tämä on iso muutos perinteiseen ja vanhakantaiseen näkemykseen hoitaa asunnottomuutta yhteiskunnassa. Keskeisin Asunto ensin -periaatteen eettinen lähtökohta nouseekin ihmisarvosta. Ihmisarvo on syntymässä saatu, jokaiselle ihmiselle kuuluva ja luovuttamaton. Yksi ihmisarvon edellytyksistä on oikeus omaan kotiin.

On esitetty arvioita, että yhden asunnottoman asuttaminen säästää yhteiskunnan varoja noin 15 000 euroa vuodessa. Näin ollen onnistuneella asunnottomuutta ehkäisevällä toiminnalla on myös merkittävät taloudelliset hyödyt.

Valtioneuvosto on linjannut tavoitteeksi puolittaa asunnottomuus Suomessa vuoteen 2023 mennessä ja lopettaa asunnottomuus vuoteen 2027 mennessä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen ei onnistu ilman aktiivista ja avointa toimintatapaa ja yhteistyötä niin asunnottomien, viranomaisten, asiantuntijoiden kuin myös ympäristön kanssa.

Me Sininauhassa näemme, että asunto ei ole palkinto päihdekatkon ja kuntoutuksen jälkeen, vaan asunto on oikeus kaikille – oma koti on ihmisarvon mitta.

Kimmo Karvonen
toimitusjohtaja
Sininauhasäätiö-konserni

Me Sininauhasäätiössä autamme ihmisiä, joilla on taustalla asunnottomuutta, päihde- ja mielenterveyspulmia. Vaikeita tilanteita, joita ei ratkota hetkessä. Siksi vaaditaan vahvaa asiantuntijuutta, jota meille on kertynyt yli 60 vuoden ajalta.

https://www.sininauhasaatio.fi/

 

Tämä blogi on osa Yhteiskunnallinen Yritys -merkin blogisarjaa, jossa tuodaan esille vastuullisesti toimivien jäsenyrityksien toimintaa ja #vastuullisuustekoja.