Kulutuksen trendit muutoksessa, onko suomalainen design arvossaan?

Kuluttajien maailmaa ohjaavat monet trendit, joiden vaikutukset näkyvät kulutusvalinnoissa ja -tavoissa lähes joka päivä. Kuluttajan käyttäytymiseen ja ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä on yhä tärkeämpi ymmärtää tavaroiden ja palveluiden kasvavassa maailmassa. Tämän vuoksi me Suomalaisen Työn Liitossa halusimme ymmärtää, miten maailma ja kulutustottumukset muuttuvat.

Tutkimuksemme Suomalaiset ostopäätösten äärellä auttoi ymmärtämään millaiset trendit vaikuttavat kuluttajiin ja kuinka Design from Finland -merkki koetaan muuttuvassa maailmassa. Trenditutkimuksessa keskityimme muutosvoimien ymmärtämiseen, jotka kertovat siitä, millaiset rationaaliset ja emotionaaliset tekijät vaikuttavat kulutuskäyttäytymiseemme.

Kuluttajien ostopäätöksiä ohjaavat muutosvoimat ovat hyvin linjassa Design from Finland -merkin arvojen kanssa. Esimerkiksi löytämämme muutosvoima Parasta minulle ja perheelleni osoittaa, että ihmiset ovat halukkaita panostamaan omaan ja perheensä hyvinvointiin ja löytämään yksilöllisiä tuotteita, joita voi räätälöidä omiin tarpeisiin sopiviksi. Muutosvoimat osoittavat myös, että ihmiset etsivät paikallisuudesta tarinoita ja yhteisöllisyyttä, jotka korostavat vastuullisuutta ja heijastuvat tuotevalintoihin. Nousevana muutosvoimana on edelleen elämyksellisyyden etsiminen, joka korostuu palvelu- ja tuotekokemusten rinnalla yhä enemmän.

Design from Finland -merkki hyvä tapa kertoa muotoilun merkityksestä

Markkinoijat ja viestinnän ammattilaiset tietävät, että kilpailu mahdollisten asiakkaiden huomiosta on kovaa. Tapa erottautua kilpailijoista syntyy pääasiassa merkityksistä, mitä kuluttaja tai asiakas liittää ostettavaan tuotteeseen tai palveluun. Merkitykset voivat olla hyvä käytettävyys, paikallisuus, vastuullisuus, laadukkuus, luotettavuus, miellyttävä ulkonäkö tai tuotteeseen tai palveluun liittyvä tarina.

Yritys voi erottautua hyödyntämällä designia eli suunnitteluosaamista monin eri tavoin. Perustasolla muotoilun hyödyntäminen yrityksessä on tuotteiden muotoilua, lopputuloksena toimiva, esteettinen, omaleimainen tuote. Korkeimmalla hyödyntämisen tasolla design on erottamaton osa yrityksen strategiaa. Silloin designajattelu on mukana luotaessa yrityksen strategiaa ja määriteltäessä tältä pohjalta miksi yritys on olemassa, kenelle se tuottaa lisäarvoa, millaista lisäarvoa ja miten se tehdään. Strategisen muotoilun voidaan siis ajatella olevan kokonaisvaltaista liiketoiminnan muotoilua, jossa ongelmat tunnistetaan ja niihin luodaan ratkaisut.

Design from Finland -merkin tuntee lähes kolmannes suomalaisista. Lisäksi merkin tuntevista lähes puolet sanoo sen vaikuttavan heidän ostopäätökseen. On hienoa, että merkin viesti on valtaosalle selvä. Jopa 74 prosenttia merkin tuntevista tiesi, että merkki kertoo tuotteen ja palvelun muotoilun tapahtuvan Suomessa ja että yritys, joka merkkiä käyttää on investoinut muotoiluun. Design from Finland -merkki on siis hyvä tapa kertoa oman yrityksen tuotteiden, palveluiden tai yrityskulttuurin designsuuntautumisesta sekä siitä, millaisia arvoja ja merkityksiä merkkiyritys voi tuottaa kuluttajille ja asiakkaille.

Kuluttajat liittävät Design from Finland -merkkiin seuraavia ominaisuuksia: suomalaisuus, laadukkuus, työllistävyys, luotettavuus ja vastuullisuus. Näiden positiivisten mielikuvien avulla Design from Finland -merkkiä käyttävät yritykset pystyvät hyvin vahvistamaan tuotteisiinsa ja palveluihinsa liittyviä positiivisia merkityksiä. Kannustankin Design from Finland -merkkiyrityksiä tuomaan merkkiä ahkerasti esiin erilaisissa kohtaamispisteissä kuluttajien kanssa, kuten verkkosivuilla, liikkeiden ja toimipisteiden ovissa unohtamatta itse fyysisiä tuotteita, verkkokauppaa tai somepostauksia.

Design from Finland -merkkiin liittyviä positiivisia mielikuvia kannattaa hyödyntää myös omien tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa, sillä harvassa on sellainen suomalainen kuluttaja, joka ei haluaisi tukea suomalaista työtä. Mitä enemmän Design from Finland -merkki saa näkyvyyttä ja kuuluvuutta, sitä enemmän se vaikuttaa kulutuspäätöksiimme. Toivottavasti jokainen nykyinen ja tuleva Design from Finland -merkkiyritys tuo ylpeästi esille merkkiä osana omien tuotteiden ja palveluiden brändikokemusta.

Lue lisää Design from Finland -merkistä:
www.suomalainentyo.fi/yrityksille/design-from-finland/
www.designfromfinland.com