Kaikilla on täsmätyökykyä

Kiipulasäätiön yhteiskunnallinen vastuutehtävä perustuu alkujaan testamenttilahjoitukseen. Miehensä sekä kaikki lapsensa menettänyt Miina Kiipula osoitti omaisuutensa aikansa kansansairauden eli tuberkuloosin vastustamistyöhön. Yhteiskuntavastuullinen työ alkoi Kiipulan tuberkeliparantola ja lastenkoti -nimellä sekä kasvatuksessa laiminlyötyjen orpo- ja muiden lasten kotina. Liki 80 vuotta jälkeenpäin työ jatkuu, ja yhteiskunnallisella yrittämisellä on uuden aikakauden uudenlaiset haasteet ja vastuullisuusteot.

Kiipulasäätiön päätoimialana ovat vaativan erityisen tuen ammatillinen koulutus sekä erimuotoiset kuntouttavat ja valmentavat toiminnot. Ammatillisessa koulutuksessa painottuvat valmentavat koulutukset Telma ja Valma/Tuva sekä perustutkinnot. Ensin mainitun koulutuksen kautta tukea tarvitseva nuori saa valmennusta itsenäisen elämän hallintaan sekä mahdollisuuden myös ammatilliseen koulutussisältöön. Valma/Tuva-koulutus mahdollistaa myöhemmän ammatillisen perustutkinnon suorittamisen ja antaa nuorelle vuoden ajan valinnan mahdollisuutta elämänsä tärkeille koulutuspäätöksille. Perustutkintojen kautta nuori valmistuu ammattiin haluamansa osaamisalan mukaisesti.

Läpi Kiipulasäätiön historian päämääränä on ollut tuottaa palveluita yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien kohderyhmien eteen. Kiipula tarjoaa koulutuksellisia mahdollisuuksia merkittävää tukea oppimiseen tarvitseville kohderyhmille viiden maakunnan alueella. Kuluvan vuoden aikana on avattu uusia opetusryhmiä muun muassa vaihtoehtoisia kommunikaatiomuotoja tarvitseville opiskelijoille. Itsenäiseen elämään valmentuville on avattu uusia asumista tarjoavia yksiköitä, joissa oman elämän harjoittelu onnistuu oppimisen ohella. Valmentavien ja kuntouttavien palveluiden kautta Kiipula tavoittaa myös työelämän ja avoimien työmarkkinoiden laidoilla olevia ihmisiä. Näemme, että työ ja hyvä elämä kuuluvat kaikille.

Suomen kielen työelämäkäsitteistöön on vakiintunut käsite osatyökykyisyys. Kiipulassa haluamme tarkentaa ajatusta käsitteellä täsmätyökyky. Näemme, että jokaisella on täsmätyökykyä juuri itselle soveltuviin työtehtäviin. Kiipulasäätiön yhteiskuntavastuu ja yhteiskunnallinen yrittäjyys on tämän tarkennuksen toteuttamista säätiön päivittäisessä työssä. Unelmamme on yhdenvertainen ja esteetön yhteiskunta, jossa on työtä, osallisuutta ja hyvinvointia kaikille.

Jukka Kujala
KT, toimitusjohtaja, rehtori
Kiipulasäätiö sr