Yhteiskunnallinen yritys

Työtä kohtuuhintaisen asumisen puolesta

Asuminen on ihmisen elämän perustekijä, jonka pitäisi olla kaikille turvallista ja kohtuuhintaista. Siitä lähtee Asuntosäätiön perustajien asettama tavoite asumiselle: hyvä koti kaikille.

Yhteiskunnalliset yritykset – miksi juuri nyt?

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on tapa tehdä bisnestä – se ei siis ole yritysmuoto, vaan liiketoimintamalli. Tyypillisesti yritys perustetaan halusta tuoda ratkaisu johonkin yhteiskunnalliseen haasteeseen.

Kuntoutuksen moninaiset vaikutukset näkyvät yhteiskunnan hyvinvoinnissa

Härmän Kuntoutus Oy tuottaa laaja-alaisesti valtakunnallisia ja paikallisia kuntoutuspalveluja eri elämäntilanteessa oleville henkilöille suomen ja ruotsin kielellä. Kuntoutuspalvelujen tavoitteena on vahvistaa kansalaisten työ-, opiskelu- ja toimintakykyä. Perimmäinen tavoite on luoda edellytyksiä työurien pidentymiselle ja työllisyystavoitteiden saavuttamiselle. Kansalaisten osallisuus ja toimijuus ovat hyvinvoivan yhteiskunnan kulmakiviä.

Asuntosäätiö – Onnella on osoite

Asuntosäätiön toiminnan tarkoituksena on jo 70 vuotta ollut asuntopulan voittaminen ja yleisen asumistason kohottaminen. Viestintä- ja markkinointijohtaja Johanna Otranen kertoo lisää Asuntosäätiön toiminnasta.

Härmän Kuntoutus on monipuolinen kuntouttaja ja virkistäjä lakeuksilla

Härmän Kuntoutus Oy on vuonna 1984 perustettu, Suomen ainoa kaksikielinen kuntoutuslaitos. Yritys tarjoaa monipuolisesti ammatillista, lääkinnällistä ja harkinnanvaraista kuntoutusta niin syrjäytyneille, työikäisille, sairasryhmäkohtaisille kuin ikäihmisillekin. Se tuottaa myös kuntoutustoiminnasta vapaaksi jäävällä kapasiteetilla työhyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluita kylpylä-, liikunta-, ravitsemus- ja majoitustiloilla. Tavoitteena on tukea kuntoutujien työ- ja toimintakykyä ja elämänlaatua.

Näin kehitämme toimintaamme palautteenne ansiosta

Joka vuosi kysymme jäsenyrityksiltämme, miten olemme onnistuneet tehtävässämme ja miten voisimme kehittää toimintaamme. Toivomme jäsenyrityksiltämme mahdollisimman rehellistä palautetta, jotta toimintamme tukisi parhaalla mahdollisella tavalla jäsentemme tuotteiden, palveluiden ja suomalaisen työn valitsemista nyt ja tulevaisuudessa.

Tutkimus: Kuntapäättäjät ja yritykset näkevät kuntahankinnoissa mahdollisuuden valita työtä Suomeen

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksesta selviää, että yhä useammalla kunnalla on hankintoja ohjaava strategia tai ohjelma, peräti 69 prosentilla kunnista. Monet kunnat ovat lisäksi kirjanneet, että ne pyrkivät valitsemaan hankinnoissaan paikallisia tai kotimaisia tuottajia. Hankintapäätökset eivät aina tue paikallista tai suomalaista valintaa, tai ainakaan yrittäjät eivät varauksetta tunnista kuntien keinoja siihen, vaikka monissa asioissa toimijoiden näkemykset ovat lähentyneet toisiaan.