Kotimaisuus asenteissa ja valinnoissa -mittaristo 2024

Mihin suomalaisten eurot todellisuudessa menevät, kun he sanovat suosivansa suomalaisia tuotteita? Kotimaisuus asenteissa ja valinnoissa 2024 -mittaristo kuvaa suomalaisuuden arvostusta kuluttajamarkkinoilla ruoka ja juoma-, koti ja sisustus- sekä vapaa-aika ja hyvinvointi -kategorioissa. Mittaristossa tarkastellaan euromääräistä kuluttamista ja asenteita suomalaisuutta kohtaan.

Kotitaloudet käyttävät yllä mainittuihin tuotekategorian tuotteisiin yhteensä noin 25 miljardia euroa vuodessa. Ruoka- ja juomatuotteiden osuus kotitalouksien kulutuksesta on 15 miljardia euroa vuodessa ja se on yksi suurimmista kotitalouksien kulueristä asumisen jälkeen. Vastaavasti koti ja sisustus -kategorian tuotteisiin kotitaloudet käyttävät 5 miljardia euroa vuodessa ja saman verran vapaa-ajan ja hyvinvoinnin tuotteisiin.

Tulokset osoittavat sen, että kotimaisuuden suosimisen ja valinnan välillä on vaihtelua ja ristiriitaisuutta. Kuitenkin voidaan sanoa, että kotimaisuuden suosiminen on suomalaisilla kansainvälisestikin vertailtuna erittäin korkea. Lähes 76 prosenttia suomalaisista kertoo suosivansa suomalaisia tuotteita ja toimijoita.

Lue tutkimuspäällikkö Jokke Eljalan blogi Suosimmeko vain vai valitsemmeko todellakin kotimaista?

Lue tiedote Kotimaisuuden ylistys vai hintatietoinen valinta? Selvitys suomalaisten kulutusvalinnoista ja yritysten näkymistä.

Voit ladata Kotimaisuus asenteissa ja valinnoissa 2024 -mittariston taustamateriaalin alta.

Mittariston toteutti Aula Research Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Mittaristo perustuu eri datalähteisiin, kuten kulutusdataan, kysyntätilastoihin, arvo- ja asennekyselyihin ja verkkoanalytiikkaan. Mittaristossa käytettyjä datalähteitä ovat Google Trends valittujen brändiparien suosio 2013–2023, S-ryhmän myyntidata, Suomalaisen työn liiton arvo- ja asennekyselyt 2013–2023, Valmistajien näkymät -indeksikysely liiton jäsenyrityksille, Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpito, Teollisuuden liikevaihtokuvaajat, Kuluttajien luottamusindikaattori 2013–2023 ja Tullin Ulkomaankaupan tilastot.