Ajankohtaista aiheesta: Bränditutkimus

Yhteiskunnallinen yritys, miten puhuttelet potentiaalisia asiakkaitasi?

Monista tuntuu, että maailma muuttuu todella nopeaan tahtiin. Muutoksen yhteydessä puhutaan usein kuluttajien arvopohjaan vaikuttavista muutosvoimista. Selvitimme, miten kulutustottumukset muuttuvat ja minkälaisiin valintoihin ne ohjaavat kuluttajia nykyisessä kasvavan tarjonnan maailmassa.

Kulutuksen trendit muutoksessa, onko suomalainen design arvossaan?

Kuluttajien maailmaa ohjaavat monet trendit, joiden vaikutukset näkyvät kulutusvalinnoissa ja -tavoissa lähes joka päivä. Kuluttajan käyttäytymiseen ja ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä on yhä tärkeämpi ymmärtää tavaroiden ja palveluiden kasvavassa maailmassa. Tämän vuoksi me Suomalaisen Työn Liitossa halusimme ymmärtää, miten maailma ja kulutustottumukset muuttuvat.

Avainlippu bränditutkimus 2014

Suomalaisen Työn Liitto teetätti tutkimuksen Innolink Research Oy:lla selvittääkseen, kuinka hyvin suomalaiset tuntevat Avainlippu-merkin ja mikä on sen vaikutus kuluttajien ostopäätökseen. Tulokset olivat positiiviset, sillä lähes 90% suomalaista tunsivat Avainlippu-merkin ja reilusti yli puolelle kuluttajista Avainlippu-merkillä oli vaikutusta ostopäätökseen.

Suomalaisen Työn Liiton merkkitutkimus 2013

Halusimme tietää millainen mielikuva suomalaisilla on Suomalaisen Työn Liiton hallinnoimista Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkeistä. Tärkein syy tutkimuksen tekemiselle oli tarve tietää, kuinka tunnettuja Suomalaisen Työn Liiton merkit ovat ja mikä niiden vaikutus on ostopäätöksen tekemisessä. Toinen syy oli Suomalaisen Työn Liiton brändistrategiaan liittyvä tarve saada ajankohtaista tietoa merkkien nykyisestä tunnettuudesta, jotta liitto pystyy jatkamaan merkkien edelleen kehitystä.