Ajankohtaista aiheesta: Työelämän murros

Suomalaisen työn indikaattori – tiivistelmä

Suomalaisen Työn Liiton kehittämän Suomalaisen työn indikaattorin mukaan vuonna 2019 suomalaisen työelämän ja talouden positiivinen kehitys näytti taittumisen merkkejä. Uusimmassa indikaattorissa on nostettu tarkasteluun mukaan tulevaisuusnäkökulma työelämään vaikuttavista muutosvoimista.

Työnantajilla ja työntekijöillä poikkeavat näkemykset tulevaisuuden työstä, työnantajista sekä työntekijöiden ominaisuuksista ja taidoista

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan työntekijät arvioivat IT- ja digiosaamisen sekä ammattiosaamisen tulevaisuudessa työntekijöiden tärkeimmiksi osaamisalueiksi, kun taas työnantajat odottavat työntekijöiltä tulevaisuudessa hyviä vuorovaikutustaitoja. Sekä työnantajat että työntekijät näkevät työntekijöillä tärkeinä ominaisuuksina moniosaajuuden, muutosvalmiuden ja joustavuuden. Työntekijät pitävät työnantajan tärkeimpinä ominaisuuksina vastuullisuutta, kun taas työnantajat uskovat joustavuuden olevan työnantajassa tärkeintä.

Epätyypillinen on työelämän uusi tyypillinen

Suomalaisen työelämän rakenneuudistukset ja yrittämisen uudet muodot ovat nostaneet epätyypilliset työsuhteet jälleen valokeilaan. Erityisesti jakamistalouden eri muodot, kuten Uber, Airbnb ja Wolt, haastavat pohtimaan, mikä on joustojen ja pysyvyyden merkitys työsuhteissa.

Vuorovaikutteinen työyhteisö ei vapise muutoksen edessä

Muutoksista on tullut työelämässä arkipäivää, mutta hyvinvoiva työntekijä selviää haasteista helpommin. Vuorovaikutteinen työyhteisö kohtaa uudet tilanteet keskustellen ja pitää erilaiset työntekijät muutoksen kelkassa mukana. Asiantuntijatyössä yksilön oma vastuu työssä jaksamisesta korostuu, mutta myös temperamentilla on roolinsa muutoksen läpikäymisessä

Mielekäs työ tekijälle ja tuottava työ yhteisölle

Suomi tarvitsee lisää työtä. Hyvinvointimme vaatii kilpailukykyistä ja tuottavaa työtä, joka kannattelee elävää kotimarkkinaa ja pärjää kansainvälisessä kilpailussa. Työ määritellään tulevan 20 vuoden aikana uudelleen – muutos on laajuudessaan verrattavissa teolliseen vallankumoukseen, joka synnytti nykyisen käsityksemme työstä ja sen rakenteet. Mikä on arvojen ja yksilön merkitys tulevaisuuden työssä?

Teknologian hyödyt jakavat suomalaisia

Suomalaiset uskovat teknologian mullistavan tulevaisuuden työelämän, mutta mullistuksen vaikutus omaan työhön pelottaa. Toisaalta teknologiassa nähdään myös mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntyyn, käy ilmi Suomalaisen Työn Liiton teettämästä kyselytutkimuksesta.

Nuoretko laiskoja vai työtä arvostavia ja ahkeria?

Suomalaisen työelämän murros näkyy jokaisella työpaikalla. Teknologia myllää kokonaisia toimialoja uuteen uskoon. Samaan aikaan muun muassa ikärakenteen muutos on johtamassa tilanteeseen, jossa joillakin aloilla on puutetta työvoimasta.