Suomalaisen työn indikaattori – tiivistelmä

Suomalaisen Työn Liiton kehittämän Suomalaisen työn indikaattorin mukaan vuonna 2019 suomalaisen työelämän ja talouden positiivinen kehitys näytti taittumisen merkkejä. Uusimmassa indikaattorissa on nostettu tarkasteluun mukaan tulevaisuusnäkökulma työelämään vaikuttavista muutosvoimista.

Päivitetty indikaattori osoittaa, että yritysten ja työntekijöiden luottamus talouteen ja työmarkkinoihin on heikentynyt ja kilpailukykymme kasvu suhteessa kilpailijamaihimme tasaantunut. Positiivisena uutisena voidaan pitää sitä, että suomalaisen työn tila on edelleen korkeampi kuin perusvuonna 2006. Tulevaisuusnäkökulmassa tärkeinä tekijöinä korostuvat itseohjautuvuus, johtamisen merkitys, työelämän polarisoituminen, työssäoppiminen ja kasvava kilpailu osaavasta työvoimasta.

Suomalaisen Työn Liitto aloitti vuonna 2014 Merkityksellisen ja arvokkaan työn ohjelman, jonka tavoitteena on selvittää työhön vaikuttavia muutosvoimia ja niiden avaamia mahdollisuuksia. Ohjelman lähtökohtana on tarkastella sekä työelämän laadullisia että määrällisiä muutosvoimia, joiden avulla saadaan tietoa siitä, millainen on suomalaisen työn tila ja mihin suuntaan suomalainen työ kehittyy merkityksellisen työn näkökulmasta. Ohjelman tuloksena Suomalaisen Työn Liitto on kehittänyt Suomalaisen työn indikaattorin, joka kuvaa vuosittain merkityksellisen työn kehitystä.

Suomalaisen työn indikaattorin luomisessa on käytetty useita eri tilastoaineistoja, ja se pohjautuu 41 taustamuuttujaan. Aiemmin julkaistuissa indikaattoreissa perusvuotena on ollut vuosi 2005, joka on ollut taustamuuttujille asetettu kiinteä perusvuosi. Perusvuoden taustamuuttujadata pohjautui loppuvuoden 2005 dataan. Esitysteknisistä syistä muutimme indikaattorin perusvuodeksi 2006, joka edelleen perustuu 2005 loppuvuoden taustamuuttujadataan. Vuoden 2019 tulokset pohjautuvat tällöin vuoden 2018 loppuvuonna kerättyihin tietoihin.

Vuosi 2005 valittiin alunperin perusvuodeksi siksi, että kyseessä oli melko neutraali ajankohta Suomen talouden kehityksessä. Vuonna 2005 Suomessa elettiin talouden nousukautta, muttei oltu vielä korkeasuhdanteen huipulla. Suomalaisen Työn Liitto julkisti indikaattorin ensimmäisen kerran heinäkuussa 2016.

Lue tiivistelmä Suomalaisen työn indikaattorista