Teknologian hyödyt jakavat suomalaisia

Suomalaiset uskovat teknologian mullistavan tulevaisuuden työelämän, mutta mullistuksen vaikutus omaan työhön pelottaa. Toisaalta teknologiassa nähdään myös mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntyyn, käy ilmi Suomalaisen Työn Liiton teettämästä kyselytutkimuksesta.

Työelämän murros näkyy suomalaisten suhtautumisessa työelämään ja uusiin teknologioihin. Yli 80 prosenttia suomalaisista uskoo teknologian korvaavan ihmisten tekemää työtä ja 27 prosenttia pelkää oman työnsä kärsivän teknologiasta, paljastaa Suomalaisen Työn Liiton teettämä kyselytutkimus.

– Työelämä on voimakkaassa murroksessa ja tämä näkyy myös suomalaisten asenteissa. On selvää, että teknologian mukanaan tuomat muutokset mietityttävät ja jopa pelottavat, sanoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

– Tulevien vuosien aikana teknologia korvaa monia työtehtäviä, jotka on perinteisesti hoidettu ihmistyönä. Esimerkkejä löytyy myynnin ja markkinoinnin automatisoinnissa, logistiikassa, hallinnollisissa tukitehtävissä sekä edelleen valmistuksessa.

Teknologia luo mahdollisuuksia

Kyselyyn vastanneista yli 55 prosenttia uskoo, että teknologia luo uusia työpaikkoja.

– Lukema on huomattavan suuri ja se kertoo suomalaisten vahvasta uskosta teknologiaan. Tämä on yksi suomalaisen työelämän vahvuuksia. Uskomme, että tuotekehitys ja teknologia luovat innovaatioita ja sitä kautta myös työpaikkoja, pohtii Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

– Tulevaisuudessa työtä tarjoavat entistä enemmän esimerkiksi luovuutta ja sosiaalisia taitoja vaativat tehtävät. Työntekijöiden on myös oltava valmiita kouluttautumaan jatkuvasti lisää. 25 prosenttia tutkimukseemme vastaajista arvioi luovuuden muodostavan keskeisen osan heidän työtehtävistään tulevaisuudessa.

Työyhteisöiltä vaaditaan joustavuutta

Suomalaisia mietityttää myös työn mielekkyys nykyisenkaltaisissa työyhteisöissä. Tutkimuksen mukaan yli 40 prosenttia suomalaisista ei usko, että työ on tulevaisuudessa parempaa kuin nyt.

– Työntekijöiden ja työnantajien odotukset ja toiveet eivät kohtaa. Työntekijät toivovat enemmän mukautuvaisuutta ja läpinäkyvyyttä, mutta eivät usko nykyisten organisaatioiden taipuvan muutostoiveisiin. Työyhteisöjen täytyykin miettiä työn merkityksellisyyttä sekä työntekijöiden että työnantajien kannalta uudella tavalla. Teknologia mahdollistaa eri tavalla joustoja, esimerkiksi globaalissa työympäristössä työskentelyyn. Globaali ja lokaali, työ ja yksityiselämä tulevat limittymään toisiinsa. Joustoa tarvitaan myös työnteon ja oppimisen vuorotteluun, sanoo Jokke Eljala.

Tutkimuksen tulokset esiteltiin tulevaisuusfoorumissa Millennium Paviljongissa Helsingin Kansalaistorilla. Tutkimuksen toteutti Innolink Research. Tutkimuksen kysely suoritettiin huhtikuussa 2014 ja siihen vastasi noin 1000 yli 15-vuotiasta suomalaista.
Lisätietoja:

Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 374 7410, jokke.eljala@avainlippu.fi
Hanna Malinen, viestintäpäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 369 4949, hanna.malinen@avainlippu.fi

jokke_eljala_work_in_finland_under_change_080514