Suomalaisen työn liiton arvoyhteisön jäsenyys kannattaa monin tavoin

Suomalaisen työn liitolla on noin 10 000 jäsenyritystä lähes kaikilta toimialoilta, pienyrityksistä pörssiyhtiöihin. Kaikkia näitä yrityksiä yhdistää yksi asia: suomalainen vastuullinen työ.

Suomalaisen työn tiitto on toiminut yli 110 vuotta suomalaisen työn arvostuksen edistämiseksi.  Tänä päivänä olemme puhtaasti jäsenyritystemme omistama, puolueeton, työmarkkinajärjestöistä riippumaton ja voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tehtävänä on edistää jäsenyritysten liiketoiminnan menestystä.

Liiton jäsenenä kuulut yritysten joukkoon, jotka luovat työpaikkoja Suomeen vahvistaen sekä taloudellista että yhteiskunnallista hyvinvointia, huomioivat tuotannon ja toiminnan vastuullisuuden, sekä tukevat työntekijöiden osaamista, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Yhdessä kannustamme valitsemaan työtä Suomeen.

Kun haet yhden tai useamman merkkimme käyttöoikeutta (Avainlippu, Design from Finland– ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkki) liityt samalla liiton jäseneksi ja saat hakemasi merkin käyttöoikeuden lisäksi kaikki edut käyttöösi. Voit myös liittyä jäseneksi ilman merkin käyttöoikeuden hakemista, jolloin voit myös hyödyntää yleisiä jäsenetujamme. Liiton jäsenmaksu on vuodessa 97–9800 euroa riippuen yrityksen liikevaihdosta ja siitä, kuinka monen eri merkin käyttöoikeuksia yrityksellä on käytössään.

Loistavat markkinointimateriaalit, hyvät koulutukset.” Lähde: Suomalaisen työn liiton jäsenkysely

Liitto on tarjonnut näin uuden jäsenen kannalta kattavasti markkinointi ja viestintämateriaaleja sekä hyvin toteutettuja webinaareja.

Koulutuksia, kampanjoita, viestintätukea ja tutkimusdataa käytössäsi

Liiton jäsenyrityksenä pääset veloituksetta osallistumaan kaikkiin koulutuksiimme ja seminaareihimme. Aiheina ovat olleet viime vuosina esimerkiksi huippusuositut vastuullisuuskoulutukset, neliosainen verkkokauppakoulutus sekä kansainvälistä kauppaa tukevat koulutukset. Kaikki tapahtumat löytyvät täältä. ​

Toteutamme vuosittain jäsentemme kanssa yhteisiä kampanjoita, joissa tarjoamme kaikille veloituksettomia aineistoja. Esimerkiksi liiton vastuullisen työn periaatteet tarjoavat tavan viestiä omasta työhön liittyvästä vastuullisuudesta, teemalla #vastuullisuusteko.​

Teemme säännöllisesti myös eri tasoista viestinnällistä yhteistyötä jäsenyritystemme kanssa ja tuomme jäseniämme esiin myös omissa kanavissamme.

Liiton säännölliset kuluttajiin, BtoB-ostajiin ja julkisiin hankintoihin liittyvät tutkimukset ovat täysimääräisesti jäsentemme käytettävissä. Arvokasta tutkimusdataa voi hyödyntää esimerkiksi myynnissä ja markkinointiviestinnässä.

Suomalaisen työn liitto on auttanut jäsenyrityksiään koronakriisissä edistämällä kotimaisten tuotteiden ja palveluiden tunnettuutta ja kysyntää.

Olemme todella tyytyväisiä toimintaanne ja jatkuvaan kehitykseen yritysten näkyvyyden edistämiseksi kotimaassa ja kansainvälisesti. Tunnemme, että meillä on tarvittaessa taustatuki, jolta voi aina pyytää neuvoja.

Millainen yritys voi hakea liiton jäsenyyttä?

Suomalaisen työn liiton jäseninä voivat olla suomalainen oikeuskelpoinen osakeyhtiö, osuuskunta sekä yhdistys tai muu yhteisö. Lue lisää liiton säännöistä. Mikäli haet merkkien käyttöoikeutta, tulee yrityksesi täyttää kyseisten merkkien säännöt. Suomalaisuudesta ja yhteiskunnallisista arvoista viestiminen tuo yrityksellesi selkeää kilpailuetua, joten liity mukaan arvoyhteisöömme!

Hae merkkiä

Sitaatit on poimittu Suomalaisen työn liiton jäsenkyselystä