Många fördelar med att bli medlem i värdesammanslutningen Förbundet för Finländskt Arbete

Förbundet för Finländskt Arbete har cirka 5000 medlemsföretag i nästan alla branscher, från småföretag till börsnoterade företag. Dessa företag har en sak gemensamt: finländskt ansvarsfullt arbete.

Förbundet för Finländskt Arbete har i snart 110 år jobbat för människor ska värdesätta finländskt arbete.  Vi ägs i dag helt av våra medlemsföretag och är en oberoende förening som är icke-vinstdrivande och fristående från arbetsmarknadsorganisationer, med uppdraget att hjälpa våra medlemsföretag att nå framgångar i sin affärsverksamhet.

Som medlem i förbundet är du ett av de företag som skapar jobb i Finland och stärker både den ekonomiska och sociala välfärden i Finland, du främjar en ansvarsfull produktion och verksamhet, samt främjar de anställdas kunnande, välbefinnande och likvärdighet. Tillsammans uppmanar vi till att välja smart och skapa jobb i Finland.

När du ansöker om användningsrättighet till ett eller flera märken (Nyckelflaggan, Design from Finland– och Ett samhälleligt företag -märke) blir du samtidigt medlem i förbundet och får utöver användningsrättighet till märket tillgång till alla våra förmåner. Du kan också bli medlem utan att ansöka om rätt att använda märket, för att nyttja våra medlemsförmåner. Förbundets medlemsavgift är 97–9800 euro per år beroende på företagets omsättning och hur många märken företaget har användningsrättigheter till.

”Jättebra marknadsföringsmaterial, bra utbildning.” Källa: Enkät till medlemmarna i Förbundet för Finländskt Arbete

”För nya medlemmar har förbundet mycket marknadsförings- och kommunikationsmaterial samt omsorgsfullt planerade webbinarier.”

Utbildning, kampanjer, stöd för kommunikation och tillgång till forskningsdata

Som medlemsföretag i förbundet kan du utan kostnad delta i våra utbildningar och seminarier. Under de senaste åren har vi haft till exempel superpopulära ansvarsfullhetsutbildningar, en utbildning i fyra delar om näthandel samt utbildning som ett stöd för internationell handel. Här ser du alla evenemang.

Varje år genomför vi kampanjer som är gemensamma för våra medlemmar, där vi ger alla tillgång till kostnadsfritt material. Till exempel principerna för förbundets ansvarsfullhetsarbete är ett sätt att kommunicera ansvarsfullhet inom den egna verksamheten, under temat en #ansvarsfullhetsgärning.​

Vi har också regelbundet samarbete på olika nivåer när det gäller kommunikation med våra medlemsföretag och lyfter också fram våra medlemmar i våra egna kanaler.

Förbundets regelbundna undersökningar som gäller konsumenter, BtoB-köpare och offentliga upphandlingar är tillgängliga för våra medlemmar. Värdefull forskningsdata kan nyttjas till exempel inom försäljning och marknadsföringskommunikation.

”Förbundet för Finländskt Arbete hjälper medlemsföretag genom coronakrisen genom att lyfta fram finländska produkter och tjänster och bidra till en större efterfrågan på dem.”

”Vi är mcket nöjda med verksamheten och det ständiga arbetet för att främja företagens synlighet i vårt land och internationellt. Vi känner att vi har bakgrundsstöd och vi kan alltid be om råd.”

Vilka företag kan ansöka om att bli medlem i förbundet?

Medlemmar i Förbundet för Finländskt Arbete kan vara finländska aktiebolag, andelslag samt föreningar eller andra sammanslutningar. Läs mera om förbundets regler. Om du ansöker om rätt att använda ett märke, ska ditt företag uppfylla kraven för märket i fråga. Att kommunicera finländskhet och samhälleliga värden ger ditt företag en tydlig konkurrensfördel, så kom med i vår värdesammanslutning!

Ansök om ett märke

Citaten kommer från en enkät till medlemmar i Förbundet för Finländskt Arbete.

Hanna Malinen
Kommunikationschef

050 369 4949