Ajankohtaista aiheesta: Yhteiskunnallinen yritys 2015 –selvitys

Kuka kissan hännän nostaisi…

Yhteiskunnallisia yrityksiä toimii hyvin eri toimialoilla ja eri muodoissa: jossain edistetään yhteistä hyvää hoivatyöllä ja jossain huolehditaan ekologisesta kuormituksesta kierrättämällä tuotteita.

Yhteiskunnallinen yritys 2015 –selvitys

Yhteiskunnallinen yritys 2015 –selvitys toteutettiin maaliskuussa 2015 sähköisenä paneelikyselynä. Selvityksen tavoitteena oli tutkia mitkä tekijät kuvaavat suomalaisten mielestä vastuullista yritystä, mitkä asiat ärsyttävät suomalaisia yritystoiminnassa eniten ja millaisia hyvän tekemisen päämääriä yhteiskunnallisten yritysten pitäisi suomalaisten mielestä tavoitella. Kyselyyn vastasi 1038 Suomessa asuvaa kansalaista.