Uusi organisaatio ja nimityksiä Suomalaisen työn liitossa

Suomalaisen työn liitossa on toteutettu vuoden alussa organisaatiouudistus ja tehty esihenkilönimityksiä. Uudella organisaatiorakenteella haemme vauhtia liiton uudelle strategialle ja toimintatavoille.

”Päätehtävämme on pitää huolta siitä, että suomalainen työ ja siitä syntyvä hyvä huomataan. Meillä on yhdessä jäsentemme kanssa mahtava mandaatti toimia kotimaisen työn asiantuntijuutta ja työpositiivisuutta edistävänä äänenä. Uudella organisaatiolla ja nimityksillä vahvistamme toimeenpanokykyämme näillä alueilla ja ennen kaikkea palveluitamme jäsentemme suuntaan”, kertoo Suomalaisen työn liiton toimitusjohtaja Katri Viippola.

Uusi organisaatio astui voimaan 1.1.2024. Kaikilla esihenkilöiksi valitulla on intoa tarttua uuden strategian mukaisten kehitysalueiden rakentamiseen sekä vahva halu työskennellä ja kehittyä esihenkilöinä.

Reetta Mentu (KTM) on nimitetty Asiakkuudet ja tutkimus -ryhmän päälliköksi. ”On innostavaa päästä mukaan toteuttamaan liiton uutta strategiaa, jossa asiakkaat ja asiakaskokemuksen kehittäminen halutaan nostaa tekemisen keskiöön. Meillä on loistava tiimi, hyvä yhteishenki ja upea paikka tehdä näkyväksi monenlaista suomalaista osaamista, yhdessä jäsentemme kanssa”, kertoo Mentu, joka on työskennellyt liitossa vuodesta 2013 alkaen. Mentu on toiminut aiemmin erilaisissa markkinoinnin ja mediasuunnittelun tehtävissä, ja uuteen roolinsa hän siirtyy liiton markkinointipäällikön tehtävästä.

Hanna Malinen (FM) on nimitetty viestintä- ja markkinointiryhmän päälliköksi. Malinen siirtyy uuteen rooliin liiton viestintäpäällikön tehtävästä. Hän on työskennellyt liitossa vuodesta 2011 alkaen ja toiminut aiemmin monipuolisissa viestinnän tehtävissä mm. verkkoviestinnän asiantuntijana ja tiedottajana. ”Olen tehnyt liitossa pitkään monipuolisesti viestinnän ja markkinoinnin tehtäviä, ja uuden strategian myötä meillä on mahdollisuus kehittää toimintaamme entistäkin näkyvämmäksi ja vaikuttavammaksi uusista rooleista käsin. Ilolla jatkan matkaani liitossa tehden työtä, joka on minulle merkityksellistä.”

Marko Ilvonen (BSc) on nimitetty myyntiryhmän päälliköksi. ”Olen innoissani uudesta roolistani. Vastuullisuus ja toisten auttaminen sopivat omiin arvoihini ja siksi tehtävä tuntuu luontevalta. Jäsenmäärämme on ollut erittäin vahvassa kasvussa ja liitolla on noin 10 000 jäsentä – yhden henkilön yrityksistä suuryrityksiin ja yhteisöihin”, jatkaa Ilvonen, joka on työskennellyt liitossa vuodesta 2015 alkaen ja toiminut aiemmin erilaisissa myynnin tehtävissä yli 20 vuotta.

 

Esihenkilönimitysten lisäksi Suomalaisen työn liiton kehityspäälliköksi on nimetty Milla Vainio (Medianomi, AMK). Rooli on uusi ja keskittyy etenkin jäsenille suunnattujen tapahtumien ja koulutusten toteuttamiseen sekä kehitysportfolion rakentamiseen. Vainio siirtyi uuteen rooliin vuoden alussa Kelan viestinnän asiantuntijan tehtävästä. Hän on työskennellyt aiemmin mm. Suomen Tekstiili & Muoti ry:ssä ja Työeläkevakuuttajat TELA ry:ssä.

Ilvonen, Malinen, Mentu ja Vainio raportoivat toimitusjohtaja Katri Viippolalle.

Suomalaisen työn liiton päätehtävä on pitää huolta siitä, että suomalainen työ ja siitä syntyvä hyvä huomataan. Liitto hallinnoi Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkkejä ja toimii kotimaisen työn asiantuntijuutta ja työpositiivisuutta edistävänä äänenä. www.suomalainentyo.fi