Digital Commerce Finlandille myönnettiin Yhteiskunnallinen Yritys -merkki

Tällä viikolla julkistetulle uudelle Digital Commerce Finland -yritykselle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä. Yritys on syntynyt Business Finlandin pitkän ohjelmatoiminnan tuloksena, ja sen käynnistymistä tukee kuusi perustajaorganisaatiota: Kaupan liitto, Keskisuomalainen, Paytrail, Posti, Sanoma sekä Suomalaisen työn liitto. 

Digital Commerce Finland on uusi yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen yritys, joka auttaa digitaalista kauppaa kasvamaan nopeammin. Digital Commerce Finlandin toiminnan ytimessä ovat verkkokaupat, brändit ja kaupan alan pk-yritykset. Mukaan innostetaan laajasti myös eri tahoja, joilla on vahvoja siltoja digitaaliseen kauppaan ja sen menestykseen Suomessa.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen työn liiton ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan toimikunnan myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka ei ensisijaisesti tavoittele voittoa omistajilleen, vaan ohjaa valtaosan voitoista yrityksen tavoitteen mukaisten päämäärien toteuttamiseen.

– Digital Commerce Finlandin yhteiskunnallinen missio on edistää suomalaista verkkokauppaa niin, että alan yritykset menestyvät ja kehittyvät, sekä tukea alan yrityksien vertaistukea ja vertaisoppimista. Kyseessä on uudenlainen innovatiivinen yritys, joka vahvistaa digitaalisen kaupan alan elinvoimaisuutta niin, että ala pystyy luomaan ja ylläpitämään työpaikkoja Suomessa myös tulevaisuudessa, kertoo Digital Commerce Director -tehtävään nimitetty Mirva Sandström.

– On hienoa, että tällainen yhteisöllinen yhteiskunnallinen yritys on perustettu, joka tähtää suomalaisen kilpailukyvyn kasvattamiseen. Toiminta on verkkokaupoille ja asiantuntijoille pääosin maksutonta, mikä mahdollistaa monen toimijan pääsyn palveluiden piiriin, toteaa markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen työn liitosta.

Lisätietoja
Mirva Sandström, Digital Commerce Director, Digital Commerce Finland, mirva.sandstrom@digitalcommerce.fi, 0400 984 141
Niina Ollikka, markkinointipäällikkö, Yhteiskunnallinen Yritys -merkki, Suomalaisen työn liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. www.yhteiskunnallinenyritys.fi. Suomalaisen työn liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Sen tehtävänä on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. www.suomalainentyo.fi

Digital Commerce Finland Oy on uusi yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen yritys, joka auttaa digitaalista kauppaa kasvamaan nopeammin. Sen tavoitteena on rakentaa maailman kilpailukykyisin digitaalisen kaupan yhteisö Suomeen. Yhteisön käynnistymistä tukee kuusi perustajaosakasta: Kaupan liitto, Keskisuomalainen, Paytrail, Posti, Sanoma ja Suomalaisen työn liitto. www.digitalcommerce.fi