Ajankohtaista aiheesta: Yhteiskunnallinen yrittäjyys

Uudenlaisilla liiketoimintamalleilla yhteiskunnallista hyvää ja uusia työpaikkoja

Suomi kaipaa kipeästi uusia ratkaisuja talouden ongelmien selättämiseksi. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää luoda mahdollisuuksia uudelle, työllistävälle, tuottavalle ja uudistumista toteuttavalle yritystoiminnalle. Vastavuoroisesti on tärkeää, että yritykset toimivat monipuolisesti yhteiskunnan eri sidosryhmiä hyödyntäen ja toteuttaen yhteiskuntavastuunsa.

Liikevoitto ei ole ainoa menestyksen mitta – yhteistä hyvää voi tehdä yrityskin

Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja käyttävät suurimaan osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Nämä kestävän hyvinvoinnin rakentajat viestivät siitä, että toiminnalla on aito ja hyvä tarkoitus. Suomalaisen Työn Liiton selvitysten mukaan halu tehdä merkityksellistä työtä ja erityisesti työtä, jolla on tarkoitus, on kasvanut viime aikoina.

Helvetin ja taivaan keskellä

Aikamme synti on ahmia voitot ja tuotot jatkuvan talouskasvun uskossa edistämättä yhteiskunnallista hyvää, vaikka siihen on mahdollisuus.

Hyvä Yritys vai hyvä yritys?

Oltuani jo kokonaiset pari viikkoa töissä Suomalaisen Työn Liitossa uutena ja innokkaana kehityspäällikkönä, minulle on muodostunut jo jonkinlainen käsitys yhteiskunnallisuuden ja yritystoiminnan yhdistelmästä. En ole vielä juurikaan ehtinyt tutustua henkilökohtaisesti näissä hyvissä yrityksissä toimiviin ihmisiin, mutta heitä kaikkia näyttäisi yhdistävän ainakin yksi asia. Ja se asia on palava halu tehdä hyvää.