Yhteiskunnallisille yrityksille on tilausta

Viimeaikainen keskustelu yritysvastuusta haastaa suomalaisyrityksiä tuomaan vahvemmin esiin rooliaan ja merkitystään osana yhteiskuntaa. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 88 prosenttia suomalaisista arvostaa yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää.

Suomalaiset kuluttajat toivoisivat yrityksiltä niiden tekemän yhteiskunnallisen hyvän ja vastuullisen toiminnan esiintuomista entistä vahvemmin, selviää Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksista. Suomalaisista yli 60 prosenttia kertoo pyrkivänsä eettisyyteen mahdollisimman usein tuote- ja palveluvalinnoissaan.

– Viimeaikainen keskustelu yritysvastuusta voi haastaa suomalaisten luottamusta yritysmaailmaan. Kielteiset esimerkit uhkaavat jättää varjoonsa sen, että Suomessa on jopa tuhansia yrityksiä, jotka ovat jo ottaneet liiketoimintansa lähtökohdaksi yhteiskunnallisten ongelmien ratkomisen ja suuntaavat tuloksestaan merkittävän osan vaikuttavuutensa kehittämiseen. Näillä yrityksillä on valtava potentiaali, kun ne onnistuvat nostamaan esiin niiden tekemän hyvän työn laajemmin, toteaa Yhteiskunnallinen yritys -merkin Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Suomessa vähemmän tunnettu yhteiskunnallisten yritysten joukko on kasvanut viime vuosina. Suomessa on tällä hetkellä yli 80 Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä käyttävää yritystä. Merkin avulla yritykset voivat viestiä arvovalinnoistaan ja kertoa käyttävänsä vähintään puolet voitostaan liikeideansa mukaisen yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen. Tunnetuimpia esimerkkejä ovat terveyspalveluyritys Diacor, joka suuntaa osinkonsa Diakonissalaitokselle tukea tarvitsevien auttamiseen. Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä käyttää myös koko voittonsa suomalaiselle tiede-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuurialalle luovuttava Veikkaus.

Ongelmat ovat yhteiskunnallisille yrityksille mahdollisuuksia

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä käyttävien yritysten määrä on kasvanut viime vuosina. Merkkiä käyttävien yli 80 yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto on yli 3,1 miljardia euroa ja niissä työskentelee yli 10 000 henkilöä.

– Yhteiskunnalliset yritykset ovat tunnistaneet usein hyvinvointiyhteiskunnan perusteista lähteviä liiketoimintamahdollisuuksia ja mahdollisuuksia täydentää julkista palvelutarjontaa. Lisäksi monet niistä keskittyvät ympäristöhaasteiden ratkomiseen. Suomessa on varovaisten arvioiden mukaan tuhansia yrityksiä, jotka hyötyisivät merkistä ja olisivat oikeutettuja käyttämään sitä, Ollikka kertoo.

Sosiaali- ja terveysaloilla toimivista yhteiskunnallisista yrityksistä Psykoterapiakeskus Vastaamo keskittyy mielenterveyspalveluiden parempaan saatavuuteen ja Eedi Asumispalvelut tarjoaa palveluasumista mielenterveyskuntoutujille. Kaunialan sairaala puolestaan on pitkän linjan edelläkävijä vanhusten laitoshoidossa.

– Parasta vastuullisuutta organisaatiolta on, että toiminnan ytimessä on laajempi arvonluonti yhteiskunnalle. Suomessa on jo paljon esimerkkejä siitä, kuinka vakavia yhteiskunnallisia haasteita on lähdetty ratkomaan uusin keinoin ja löydetty liiketoimintaa niiden ympäriltä. Britannissa ja monissa muissa yhteiskunnallinen yrittäminen on kasvanut räjähdysmäisesti, Ollikka toteaa.

Yhteiskunnalliset yritykset ovat esillä MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa Makuja & Elämää -osiossa koko viikon 9.5.–13.5.2016 noin klo 6:50 ja 8:50 sekä uusinnat samana päivänä noin klo 15–16 AVA -kanavalla. Ohjelmajaksot ovat katsottavissa lähetyksen lisäksi Katsomosta.