Ajankohtaista aiheesta: Muotoiluajattelu

Hallitusohjelma antaa arvoa muotoiluajattelulle

Muotoilun merkitys liiketoiminnan kehittämisessä, palveluiden sujuvoittamisessa ja innovaatioiden edistämisessä on kovassa kasvussa. Nyt myös tuore hallitusohjelma korostaa innovaatioiden merkitystä
suomalaisen yhteiskunnan voimavarana ja rohkaisee yrityksiä ja julkista sektoria kehittämään ihmislähtöisiä palveluita.

Panosta designiin, tulosta viivan alle

Kun kerran amerikkalaisen tutkimuksen (Motiv Strategies ja Design Management Institute) mukaan designiin panostaminen voi jopa kolminkertaistaa yrityksen arvon, niin eikö suomalaisten yritysjohtajienkin kannattaisi olla tästä väittämästä melkoisen kiinnostuneita. Millaista ajattelua se sitten yrityksissä vaatisi?