Tutkimus: Kuntapäättäjät ja yritykset näkevät kuntahankinnoissa mahdollisuuden valita työtä Suomeen

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksesta selviää, että yhä useammalla kunnalla on hankintoja ohjaava strategia tai ohjelma, peräti 69 prosentilla kunnista. Monet kunnat ovat lisäksi kirjanneet, että ne pyrkivät valitsemaan hankinnoissaan paikallisia tai kotimaisia tuottajia. Hankintapäätökset eivät aina tue paikallista tai suomalaista valintaa, tai ainakaan yrittäjät eivät varauksetta tunnista kuntien keinoja siihen, vaikka monissa asioissa toimijoiden näkemykset ovat lähentyneet toisiaan.

Reilusti yli puolet, eli 57 prosenttia päättäjistä huomioi mielestään paikalliset toimijat ja pyrkii tietoisesti ohjaamaan hankintoja niille hankintalain puitteissa. Nämä kuntapäättäjät myös näkevät, että hankinnoissa on paikallisia tarjoajia helpottavia kriteerejä. Vaikka näin kerrotaan, silti vain vajaa neljännes, eli 23 prosenttia yritysten edustajista kokee asian samoin.

Kuntien päättäjät ja yritysten edustavat ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että kyky soveltaa hankintalakia on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Aina on silti varaa parantaa ja suuri osa, 81 prosenttia päättäjistä, onkin vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä, että varsinkin pienemmissä kunnissa tarvitaan vielä lisätietoa hankintalain soveltamisesta. Hyvä tahtotila on kuitenkin selvästi olemassa.

”Toisin kuin monesti perustellaan, hankintalaki ei ole este suomalaisuuden, paikallisuuden ja vastuullisuuden huomioimiseen kuntien hankinnoissa. Sen puitteissa julkinen sektori voi ostaa työtä Suomeen ja painottaa vastuullisia valintoja työllisyyden ja yrittäjyyden puolesta. Nyt jos koskaan se on ensiarvoisen tärkeää, kun koronatilanne jatkuu ja huoli kotimaisten yritysten tilanteesta on akuutti. Näinä aikoina on erityisen vastuullista tehdä kotimaisia hankintoja, sillä valintamme kannattelevat yrityksiä ja työllisyyttä, mikä vaikuttaa myös kuntiin”, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan ja Finnish Consulting Group FCG:n toteuttamaan päättäjäkyselyyn, joka toteutettiin lokakuussa 2020. Siihen vastasi 327 viranhaltijaa ja luottamushenkilöä. Lisäksi kyselyyn vastasi 22 kuntayhtymää ja yrityskyselyyn 147 yritystä.

Lisätietoja:

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, tero.lausala@suomalainentyo.fi, p. 050 407 2623

Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, p. 050 374 7410

Suomalaisen Työn Liitto
toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy. www.suomalainentyo.fi

Tutkimustulokset ovat ladattavissa tästä