Venäjän pakotteet ovat lisänneet intoa ostaa kotimaista

Suomalaisen Työn Liiton teettämän kyselytutkimuksen mukaan jopa viidennes suomalaisista on lisännyt kotimaisten tuotteiden ostamista Venäjän tilanteen vuoksi.

Elokuun lopussa toteutetun kyselytutkimuksen mukaan yli 17 prosenttia suomalaisista arvioi lisänneensä kotimaisten tuotteiden suosimista Venäjän tilanteen vuoksi. Kyselyyn vastanneista miehistä 13 ja naisista 21 prosenttia arvioi Venäjän tilanteen vaikuttaneen osaltaan suomalaisten tuotteiden suosimiseen.

– Kotimaisten tuotteiden suosio on kasvanut jo muutaman vuoden ajan ja Venäjän kauppapakotteet vahvistavat suomalaisten tuotteiden suosiota entisestään, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Kyselyn tulosten perusteella merkittävä osuus suomalaisista on lisännyt kotimaisten tuotteiden ostamista Venäjän tilanteen vuoksi. Kyselytutkimus edustaa 15–70-vuotiaita suomalaisia ja 17 prosentin osuus tästä väestömäärästä on yli 660 000 suomalaista.

– Venäjän pakotteet tulivat voimaan elokuun alussa ja niiden vaikutukset ovat herättäneet suomalaiset kuluttajat pohtimaan omien kulutusvalintojensa vaikutuksia. Asian ympärille on syntynyt jo kansanliike, joka näkyy erityisesti ruokakaupassa.

Kriisi näkyy kaupassa

– Suomalaisten tuotteiden suosion kasvaminen on näkynyt piikkinä ruokakaupassa esimerkiksi pakotejuuston ja muiden Venäjän markkinoille suunnattujen maitotuotteiden kysyntänä. Pitkällä aikavälillä kriisi voi lisätä myös pienten ja paikallisten suomalaisten toimittajien tuotteiden kysyntää. Kriisin pitkäaikaisia vaikutuksia suomalaisten kulutustottumuksiin on kuitenkin vielä vaikea arvioida, Lausala toteaa.

Elintarvikkeiden lisäksi suomalaiset ovat yhä kiinnostuneempia myös kotimaisten palveluiden ja tuotteiden ostamisesta. Kyselyyn vastanneista yli puolet kertoo ostavansa aina tai useimmiten kotimaisen tuotteen.

– Suomalaiset ovat heränneet kriisin myötä myös muiden kuin elintarvikkeiden merkitykseen suomalaiselle työlle. Jokainen suomalainen voi vaikuttaa tässä haastavassa tilanteessa omilla arkisilla kulutusvalinnoillaan Suomen työllisyyteen. Suomeen syntyisi vuositasolla 10 000 työpaikkaa, jos suomalaiset käyttäisivät kuukausittain 10 euroa enemmän suomalaisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Tutkimustiedot perustuvat Innolink Researchin sähköisenä paneelikyselynä elokuun lopussa 2014 toteuttamaan kyselytutkimukseen, johon vastasi 1006 15–70 -vuotiasta suomalaista. Tutkimus on osa Suomalaisen Työn Liiton, laajan suomalaisen yritysjoukon ja K–Kauppojen yhteistä Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjaa, jonka tavoitteena on muistuttaa arjen jokapäiväisten ostopäätösten vaikutuksesta Suomen työllisyyteen.

Tutustu kyselyn tuloksiin

Lisätietoja:
Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 407 2623, tero.lausala@avainlippu.fi
Hanna Malinen, viestintäpäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 369 4949, hanna.malinen@avainlippu.fi

Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen jalanjälki -kampanja muistuttaa jokapäiväisten ostopäätösten vaikutuksista Suomen työllisyyteen. Sinivalkoinen jalanjälki -tunnus helpottaa suomalaisten tuotteiden löytämisessä. Koko vuoden 2014 kestävässä kampanjassa ovat mukana kaikki K-citymarketit, K-supermarketit, K-marketit, K-extrat, Anttilat, Kodin Ykköset sekä lähes 50 suomalaista elintarvikevalmistajaa ja käyttötavarateollisuuden yritystä. www.sinivalkoinenjalanjälki.fi

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisen työn puolesta toimivia merkkejä ja verkkopalveluita. Vuonna 1912 perustetulla liitolla on lähes 2500 yritys- tai yhteisöjäsentä. www.avainlippu.fi