Ovatko suomalaisen työn perinteiset arvot murtumassa?

Suomalaisen Työn Liiton teettämän selvityksen mukaan suomalaisten työhön liittyvissä arvoissa korostuvat edelleen perinteiseksi mielletyt ahkeruus, vastuullisuus ja tunnollisuus. Työn arvopohjan muutoksissa on kuitenkin ennusmerkkejä murroksesta: jopa viidesosa tulevaisuuden työntekijöistä on hylkäämässä perinteiset vaihtoehdot työn ensisijaisina arvoina.

Kun tuhatta suomalaista pyydettiin kuvailemaan itseään työntekijänä tällä hetkellä, kolme perinteistä työetiikkaa heijastavaa arvoa nousi ylivoimaisesti ylitse muiden: vastaajista 67 prosenttia piti itseään luotettavana ja 63 prosenttia vastuullisena. Tunnolliseksi itseään kuvasi 60 prosenttia vastaajista.

Vähiten ihmiset kuvasivat itseään innostavaksi (10 % vastaajista) ja nykyaikaiseksi (15 % vastaajista). Arvostettuna itseään pitää vain noin joka viides vastaaja.

Laskussa: tunnollisuus, lojaalius, vastuullisuus

Kun suomalaisilta tiedusteltiin, minkälaisena työntekijänä he näkevät itsensä tulevaisuudessa, muutos nykytilanteeseen oli selvä: vastaajat ajattelivat olevansa tulevaisuuden työntekijöinä vähemmän tunnollisia, lojaaleja ja vastuullisia. Esimerkiksi tunnolliseksi työntekijäksi tulevaisuudessa itseään kuvasi vain 43 prosenttia vastaajista, mikä on 17 prosenttiyksikköä vähemmän verrattuna nykyhetken tilanteeseen.

Vastapainoksi moni vastaaja arvioi olevansa tulevaisuudessa nykyistä arvostetumpi, inspiroivampi ja luovempi työntekijä.

– Tulokset heijastavat työkulttuurissa tapahtuvaa muutosta. Yritysten tilanne on heikentynyt ja uutiset huonosta taloustilanteesta synnyttävät epävarmuutta työpaikoista. Tällöin lojaalius työnantajaa kohtaan vähenee. Samalla itseä kuvaaviksi arvoiksi halutaan liittää sellaisia, jotka sopivat murroksessa menestyvän työntekijän identiteettiin, tutkimuspäällikkö Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitosta arvioi.

39 prosenttia vastaajista arvioi kokevansa itsensä tulevaisuudessa arvostetuksi, mikä on merkittävä muutos nykyhetken lukemaan: tällä hetkellä arvostetuksi itsensä kokee vain 19 prosenttia vastaajista

– Näyttää siltä, että painopisteet ovat muuttumassa: luovuuden ja idearikkauden kaltaiset luovat arvot ovat nousussa ja perinteiset arvot laskussa. Ahkeruus ja tunnollisuus näyttäisivät menettävän merkitystään työtä ohjaavina päämäärinä – ne muuttuvat pikemminkin keinoiksi uusien päämäärien, kuten arvostuksen ja luovuuden, saavuttamiseen, Eljala pohtii.

Yritysten hyvä varautua työssä tapahtuvaan muutokseen

Arvostuksen painoarvon nousu tulevaisuudessa nousi esiin jokaisessa ammattiryhmässä, mutta etenkin työntekijöissä, minkä ryhmän keskuudessa se on nykyhetkellä melko alhaisella tasolla (19 % vastaajista).

– Yhä pirstaloituneemmaksi muuttuvassa työelämässä työntekijät päättävät itse omasta urastaan ja tavoitteistaan. Tällöin omakohtaiset saavutukset, kuten arvostuksen tunne, korostuvat. Eljala esittää.

– On selvää, että paitsi työ itsessään, myös asenne työhön ja työn tekemiseen on murroksessa. Suomalaiset tuntuvat jakavan näkemyksen siitä, että vanhoilla eväillä ei pärjää vaan tarvitaan uudenlaisia lähtöjä, jotta murroksesta selvittäisiin voittajina. Tämä heijastuu varmasti arvoihin ja siihen, millaisena työntekijänä itsensä haluaa nähdä – ja tähän muutokseen on myös yritysten hyvä osata varautua, hän summaa.

Näin suomalaiset kuvaavat itseään työntekijänä nyt:
Luotettava 67,2 % vastaajista
Vastuullinen 63,2 %
Tunnollinen 59,5 %
Tarkka 45,5 %
Perusteellinen 37,1 %
Osaava 31,8 %

Luova 22,6 %
Idearikas 21,9 %
Arvostettu 19 %
Nykyaikainen 15,4 %
Innostava 10 %

Näin suomalaiset näkevät itsensä työntekijänä tulevaisuudessa:
Luotettava 55,4 % vastaajista
Vastuullinen 52,4 %
Tunnollinen 43,3 %
Asiantunteva 42,6 %
Arvostettu 39,2 %
Ammattimainen 36,2 %

Luova 26,4 %
Asiakaslähtöinen 25,2 %
Tiimipelaaja 22,8 %
Innostava 18,3 %
Nykyaikainen 16,5 %

Innolink Research Oy:n toteuttamassa tutkimuksessa keskityttiin selvittämään miten suomalaiset kokevat itsensä työntekijänä nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimus toteutettiin sähköisenä internet-paneelitutkimuksena 15–74-vuotiaille suomalaisille huhtikuussa 2014. Vastaajia oli yhteensä 1011. Tutkimusta täydennettiin laadullisella kyselytutkimuksella, jossa vastaajia oli 55. Tutkimuksen virhemarginaali oli ± 3 %.

Nyt tehty selvitys on osa suomalaisen työn muutosta ja tulevaisuutta tarkastelevaa tutkimushanketta. Suomalaisen Työn Liiton tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää suomalaiseen työhön vaikuttavia muutosvoimia ja niiden avaamia mahdollisuuksia. Tunnistamalla muutoksen avaintekijät Suomeen voidaan luoda merkityksellistä ja arvokasta työtä.

Tarkemmat tiedot tutkimuksesta löydät täältä
Lisätietoja:

Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 374 7410, jokke.eljala@avainlippu.fi
Hanna Malinen, viestintäpäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 369 4949, hanna.malinen@avainlippu.fi

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisen työn puolesta toimivia merkkejä ja verkkopalveluita. Vuonna 1912 perustetulla liitolla on lähes 2500 yritys- tai yhteisöjäsentä. www.avainlippu.fi