Yhteiskunnallinen yrittäminen selkeässä kasvussa – yhteiskunnallisuus ohjaa yhä enemmän julkisia hankintoja ja kuluttajien päätöksiä

Yhteiskunnallisen yrityksen tavoite on tehdä yhteiskunnallista hyvää liiketoiminnan avulla. Yhteiskunnallinen yrittäminen on kasvussa – muuttuvassa maailmassa yhteiskunnalliset ja ympäristöongelmat tarvitsevat kipeästi ratkojia myös yksityisellä sektorilla. Yhteiskunnallisia yrityksiä voidaan painottaa julkisissa hankinnoissa, mutta myös kuluttajat odottavat yrityksiltä enemmän tekoja, joilla on laajempaa yhteiskunnallista vaikutusta. Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki on myönnetty jo yli 120 yritykselle, jotka työllistävät yhteensä 13 500 ihmistä ja joiden liikevaihto on vajaat neljä miljardia euroa.

Yhteiskunnallisen yrityksen ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia haasteita ja tuottaa yhteistä hyvää. Ongelmien ratkomisen lisäksi yhteiskunnallisia yrityksiä koskee rajoitettu voitonjako, eli yritys käyttää suurimman osan voitostaan liikeideansa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen joko kehittämällä omaa toimintaansa tai lahjoittamalla sen toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Suomalaisen Työn Liitto myöntää Yhteiskunnallinen yritys -merkin kriteerit täyttävälle yritykselle helpottaakseen kuluttajien ja päättäjien valinnantekoa.

Esimerkiksi Yliopiston Apteekki Yhteiskunnallinen yritys -merkin haltijana mahdollistaa voitoillaan farmasian opiskelijoiden harjoittelut, panostaa lääkehuoltoon liittyvään tutkimukseen ja opetukseen sekä valmistaa harvinaisia lääkkeitä, kuten sydänlääkkeiden erikoiseriä lapsipotilaille.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys ulottuu elinkeinoelämään laaja-alaisesti: Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneita yrityksiä on niin hoiva- ja kulttuurialalla, asumisen ja elämisen palveluissa kuin ympäristö- ja kierrätysalalla. Esimerkiksi tuulisähköyhtiö Lumituuli Oy, Suomen Komediateatteri Oy, Kaunialan Sairaala Oy ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy ovat kaikki yhteiskunnallisia yrityksiä.

”Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä myönnetään kiihtyvään tahtiin. Viime vuodesta kasvua on ollut noin 50 prosenttia, yritykset työllistävät noin 13 500 ihmistä ja tuottavat liikevaihtoa vajaat neljä miljardia euroa”, kertoo Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä luotsaava Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitolta.

Yhteiskunnallinen yritys -merkillä helppoutta ostopäätökseen

Yhteiskunnallinen yritys -merkillä halutaan helpottaa ostopäätöstä niin kuluttajille kuin yrityksille ja julkisiin hankintoihin tarjoamalla helposti tunnistettava tapa tuoda esille yritysten vastuullisuutta. Merkin avulla palvelun tai tuotteen ostajan, olipa kyseessä sitten yksityishenkilö tai vaikkapa kunta, on helppo tietää, että tuottaja kantaa kortensa kekoon yhteiskunnassa.

Kuluttajat toivovat yrityksiltä yhteiskunnallista vaikuttamista yhä enenevissä määrin ja Suomalaisen Työn Liiton Made by Finland 2017 -tutkimuksen mukaan 53 prosentille suomalaisista on erittäin tärkeää, että yritykset viestivät avoimesti ja läpinäkyvästi toiminnastaan. Lisäksi jopa 86 prosenttia Suomalaisen Työn Liiton vuoden 2016 bränditutkimukseen vastanneista kuluttajista kertoo yrityksen rehtiyden ja reiluuden vaikuttavan omiin ostopäätöksiinsä.

Sama suuntaus on nähtävissä myös julkisen puolen hankinnoissa, sillä kuntavaikuttajille tehdyn Innovatiiviset julkiset hankinnat -kyselytutkimuksen mukaan tavaran- tai palveluntoimittajan yhteiskunnalinen vastuu oli kolmanneksi tärkein huomioitava tekijä hankintastrategiassa jopa kahdelle kolmasosalle vastaajista. Yhteiskunnallinen yritys -merkki on selkeä keino vastata näihin toiveisiin ja tuoda yrityksen yhteiskunnallista toimintaa esille.

”Valitsemalla yhteiskunnallisen yrityksen palveluntarjoajaksi kuluttaja tai vaikka kunta voi vaikuttaa ja omalta osaltaan edistää yhteiskunnallisten ja ympäristöongelmien ratkaisemista sekä jättää positiivisen vaikutuksen yhteiskuntaan”, kommentoi Ollikka.

Lisätietoja:

Niina Ollikka, Brand Manager, Suomalaisen Työn Liitto, p. 040 674 8773, niina.ollikka@suomalainentyo.fi

Yhteiskunnallinen yritys
-merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Merkki on myönnetty yhteensä yli 120 yritykselle. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä Avainlippua, Design from Finlandia ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. Liitto on arvoyhteisö, johon kuuluu yli 3 000 yritys- ja yhteisöjäsentä. www.suomalainentyo.fi

Lähteet: Suomalaisen Työn Liiton bränditutkimus 2016, Suomalaisen Työn Liiton Made by Finland -tutkimus 2017 ja Innovatiiviset julkiset hankinnat -tutkimus 2016 (Aula Research Oy)