Kiuruvesi on Suomen paras kuntahankkija

Kiuruvesi sai eniten ääniä, kun Suomalaisen Työn Liitto pyysi kuntavaikuttajia ja hankinta-asiantuntijoita nimeämään kunnan, joka on profiloitunut erityisen hyväksi hankintaosaajaksi valtakunnallisessa, julkisia hankintoja koskevan tutkimuksensa yhteydessä.

Tehtävä ei ollut helppo, sillä muiden kuntien hankintaosaamisen arviointi on vaikeaa ja omaa kuntaansa ei ollut lupa äänestää. Kiuruvesi sai kiitosta varsinkin ruokapalveluistaan. Perusteluina nostettiin esiin erityisesti kotimaisten ja paikallisten tavaroiden käyttö ruokahankinnoissa.

Kiuruveden kunnan ruokapalvelupäällikkö Helena Laitinen kertoo, että Kiuruvesi kokee hankinnoissaan äärimmäisen tärkeänä oman alueensa huomioimisen olematta silti mustasukkainen tarkoista aluerajoista.

– Kiuruvesi on maatalouspitäjä, joka elää maidosta, viljasta ja lihasta, ja haluamme tarkistella hankinnoissamme asioita nimenomaan paikallisesta näkökulmasta. Jos emme itse käytä omia tuotteitamme, niin kuka niitä käyttää, Laitinen kysyy. Hänen mukaansa myös yleistystä lähiruoan tai itse valmistettavan ruoan kalleudesta ei Kiuruvedellä niellä. Kuntapäättäjät virkamiestasosta ja luottamuselimistä lähtien pitävät lähi- ja luomuruoan käyttöä tärkeänä ja ovat tehneet pitkäjänteistä työtä menemättä missään kohtaa aidan ali. Tervettä maalaisjärkeä ja paikallistuntemusta käytetään hankinnoissa lyömättä silti korville muitakaan tarjoajia.

Laitinen painottaa myös lähiruoan terveellisyyttä ja respetiikan kehitystyötä. Muun muassa kouluruokareseptit on käyty huolella läpi ja ylimääräiset lisäaineet on karsittu pois. Kiuruvedellä tiedetään tarkalleen, mitä ruokapata sisältää.

Pienyritykset mukana kilpailutuksissa

Vaikka Kiuruvesi on osakkaana IS-hankinnat Oy:ssa, myös paikalliset tarjoajat huomioidaan kilpailutuksissa ja pienten yritysten on mahdollista päästä kilpailutukseen mukaan. Kansallisen kynnysarvon alle jäävät kilpailutukset voidaan tehdä kunnassa itse ja pienet tarjoajat ovat tervetulleita ja ketteriä toimijoita esimerkiksi marjojen ja leipien osalta.

Toiseksi eniten ääniä tutkimuksen yhteydessä suoritetussa äänestyksessä sai Sodankylä ja kolmanneksi eniten Espoo. Sodankylää ehdottaneet kunta-alan asiantuntijat perustelivat ehdotuksensa siten, että myös pieni kunta voi toimia edelläkävijänä elintarvikehankintojen kotimaisuudessa ja paikallisuudessa. Espoo sai puolestaan kiitosta rohkeudesta ottaa yksityisiä toimijoita mukaan kuntapalveluiden tuottajiksi julkissektorin rinnalle.

Suomalaisen Työn Liitto selvitti kunnanvaltuutetuilta, kuntien hankinnoista vastaavilta henkilöiltä ja valtakunnantason hankinta-asiantuntijoilta heidän näkemyksiään muun muassa kuntien hankintastrategioista ja innovatiivisista hankinnoista. Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy sähköisenä kyselynä 14.4.–17.5.2016. Kyselyyn vastasi 1017 henkilöä.

Lisätietoja:

tutkimuspäällikkö Jokke Eljala, Suomalaisen Työn Liitto, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, p. 050 374 7410
viestintäpäällikkö Sanna Huovinen, Suomalaisen Työn Liitto, sanna.huovinen@suomalainentyo.fi, p. 050 361 3080

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä Avainlippua, Design from Finlandia ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. Liitto on arvoyhteisö, johon kuuluu yli 3 000 yritys- ja yhteisöjäsentä. www.suomalainentyo.fi