Suomalaisen Työn Liitto nostaa vastuullisuuden jäsenkriteeriksi

Suomalaisen Työn Liitto on yhdessä jäsenyritystensä kanssa määritellyt, mistä koostuu vastuullinen työ Suomessa. Työpaikkojen luominen, tuotannon ja hankintojen vastuullisuus sekä työntekijöiden osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen ovat Suomalaisen Työn Liiton määrittelemät vastuullisen työn periaatteet, joihin sen 4500 jäsenyhteisöä sitoutetaan.  Liitto käynnistää koulutuskiertueen jäsenyrityksilleen tukemaan vastuullisen työn toteutumista ja siitä viestimistä.

– Vastuullisuus on jo nyt merkittävä tekijä yritysten, julkisen sektorin ja kuluttajien ostopäätöksien kriteerinä. Uskomme, että vastuullinen työ on perusvaatimus suomalaisten yritysten liiketoiminnalle niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan puheenjohtaja Riitta Huuhtanen

Suomalaisen työn vastuullisuusperiaatteet on määritelty viimeisen vuoden aikana kattavasti yhdessä liiton jäsenyritysten kanssa sekä tutkimalla, mitä suomalaiset arvostavat ja vaativat vastuullisuuden osalta niin yrityksissä kuin kuluttajina.

– Olemme kuunnelleet herkällä korvalla jäsenyritystemme toiveita ja tarpeita, Huuhtanen kertoo liitossa tehdystä kartoitustyöstä.

Liiton jäsenyritysten ylin johto pitää tärkeimpinä vastuullisuuden tekijöinä hyvää työnantajuutta ja vastuullisuuden huomiointia tuotteen valmistuksessa tai palvelun tuottamisessa. Parhaiten vastuullisuuden osa-alueista yrityksissä toteutuu henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen ja tuotantoketjujen läpinäkyvyys.

– Kyselyssä nousi esiin, että vastuullisuus on erittäin tärkeää lähes kaikissa yrityksissä, ja että yritykset kaipaavat eniten tukea vastuullisuudesta viestimiseen, Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala

– Kiinnitämme huomiota erityisesti Suomessa tehtävän työn taloudelliseen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen ympäristövastuullisuuden rinnalla. Tuomme jäsenyritystemme kanssa ja heitä tukien esille, kuinka tärkeätä työpaikkojen luominen ja nykyisten säilyttäminen sekä työntekijöistä huolehtiminen on vastuullisuuden kannalta, Lausala jatkaa.

Suomalaisen Työn Liitto tulee sitouttamaan jäsenyrityksensä vastuullisen työn periaatteisiin

Suomalaisen Työn Liiton määritelmän mukaan vastuullisesti toimiva yritys kehittää omaa toimintaansa, jotta työpaikat säilyvät ja uusia työtehtäviä ja työpaikkoja syntyy. Lisäksi yritys pitää huolen siitä, että sen tuotanto ja siihen liittyvät alihankinnat ovat vastuullisia, sekä tukee työntekijöidensä osaamista, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

– Kyselymme perusteella nämä periaatteet toteutuvat jo todella hienosti monissa jäsenyrityksissämme. Tulevaisuudessa kaikki jäsenyrityksemme sitoutuvat allekirjoittamaan nämä vastuullisen työn periaatteet. Sitouttamalla ja kouluttamalla jäseniämme vastuullisiksi toimijoiksi haluamme edistää omalta osaltamme maailman muuttumista vastuulliseksi paikaksi, Lausala summaa.

Suomalaisen Työn Liitto toteutti kvantitatiivisen online-kyselyn Surveypal-työkalulla 10.1.-25.10.2019. Kyselyyn vastasi yhteensä 213 Avainlippu-yrityksen toimitusjohtajaa ja toiminnanjohtajaa.

Lue lisää Suomalaisen Työn Liiton vastuullisuusperiaatteista: https://suomalainentyo.fi/tietoa-meista/vastuullisuus-suomalaisen-tyon-liiton-nakokulmasta/

Lisätietoja:

Riitta Huuhtanen, johtokunnan puheenjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, riitta.huuhtanen@suomalainentyo.fi, 050 533 1859
Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, tero.lausala@suomalainentyo.fi, 050 407 2623
Hanna Malinen, viestintäpäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, hanna.malinen@suomalainentyo.fi, 050 369 4949

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä (Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkit) ja vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy. www.suomalainentyo.fi