Apteekkariliiton jäsenapteekeille on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt yli 600 yrittäjävetoiselle apteekille Avainlippu-tunnuksen Suomessa tuotetuille ja Suomessa työllistäville apteekkipalveluille.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

– Yrittäjävetoiset apteekkimme täyttävät nämä kriteerit erinomaisesti, sillä apteekit ovat sataprosenttisesti kotimaisessa omistuksessa ja työllistävät Suomessa yli 7 500 alan ammattilaista liki 800 toimipisteessä. Apteekkarit myös maksavat veronsa Suomeen, valottaa Apteekkariliiton puheenjohtaja, apteekkari Risto Kanerva.

Apteekin omistajan kansallisuutta ei ole rajoitettu, mutta apteekkarin pitää olla Suomessa laillistettu proviisori. Apteekit ovat yliopistojen apteekkeja lukuun ottamatta henkilöyrityksiä ja yhtiömuodoltaan toiminimiä.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (77 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun valitseminen on monille arvovalinta ja yhteiskunnallista vaikuttamista, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Avainlippua arvostetaan, ja siihen liitetään positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun avulla yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 93 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanoo, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Mentu kertoo.

Kuva: Suomalaiset apteekit ovat sataprosenttisesti kotimaisessa omistuksessa ja työllistävät Suomessa yli 7 500 alan ammattilaista liki 800 toimipisteessä.
Apteekkariliitto / Katja Lösönen

Lisätietoja

Elina Aaltonen, Brand Manager, Suomen Apteekkariliitto, 050 362 7281, elina.aaltonen@apteekkariliitto.fi
Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Suomen Apteekkariliitto on yksityisiä, yrittäjävetoisia apteekkeja edustava yhdistys. Liitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita. Jäsenapteekkareita on yli 600. www.apteekkariliitto.fi

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 5500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Tehtävämme on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. www.suomalainentyo.fi