RTV-Yhtymä Oy:lle on myönnetty Avainlippu merkkinä Suomessa työllistävästä palvelusta

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt 29 paikkakunnalla toimivalle RTV-Yhtymä Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. RTV-Yhtymä on Suomen johtava yksityisessä omistuksessa oleva maali- ja pintamateriaalialan palveleva erikoisliikeketju.

Avainlipun ensisijaisena myöntämiskriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi lasketaan kotimaisuusaste, jonka on oltava vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta. Omakustannusarvossa otetaan huomioon palveluun liittyvät kustannukset, kuten henkilöstökustannukset, alihankinnat ja materiaalihankinnat. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

RTV-Yhtymä on merkittävä työllistäjä, sillä se tarjoaa tänä päivänä työpaikan noin 600:lle alan ammattilaiselle Suomessa. RTV-Yhtymä viettää 65-vuotissyntymäpäiviään 1.6.2016 ja on edelleen puhtaasti suomalainen perheyritys.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 86 % prosenttia suomalaisista tuntee Avainlipun. Vastaajista suurin osa (57 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin erittäin paljon tai melko paljon.

Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Suomalaisen Työn Liitto on ylpeä siitä, että 65-vuotias perheyritys RTV-Yhtymä liittyy työn arvostusta edistävän yhteisömme jäseneksi ja että sille on myönnetty Avainlippu osoituksena sen suomalaisuudesta ja työllistävästä vaikutuksesta. Sekä ammattiostajat että kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia suomalaisuudesta, luotettavuudesta ja vastuullisuudesta, Lausala kertoo.

Lisätietoja

Markku Holm, toimitusjohtaja, RTV-Yhtymä Oy, 040 501 5261, markku.holm@rtv.fi

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, 050 407 2623, tero.lausala@suomalainentyo.fi

RTV-Yhtymä Oy on vuonna 1951 perustettu maan johtava maali- ja pintamateriaalikaupan erikoisliikeketju. Yritys toimii 29 eri paikkakunnalla ja harjoittaa sen lisäksi valtakunnallista tukkukauppaa. RTV-Yhtymän palveluksessa on noin 600 alan ammattilaista. RTV – Palvelua, Osaamista, Valikoimaa: www.rtv.fi

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja verkkopalveluita, tutkii suomalaisen työn nykytilaa ja tulevaisuutta. Liitolla on 2750 yritys- ja yhteisöjäsentä. Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 3200 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi