Selvitys: Lähes neljännes työssäkävijöistä kokee, ettei pysty kehittämään ammattitaitoaan

Made by Finland -selvityksen mukaan jopa 24 prosenttia työssäkäyvistä suomalaisista ajattelee, ettei pysty kehittämään osaamistaan riittävästi, vaikka sitä pidetäänkin erittäin tärkeänä. Selvityksestä ilmenee myös, että nuoret suhtautuvat teknologian onnistuneeseen hyödyntämiseen työpaikoilla vanhempia työntekijöitä kriittisemmin.

Made by Finland -selvityksen mukaan 92 prosenttia työssäolevista on sitä mieltä, että oman osaamisen ja ammattitaidon jatkuva kehittäminen on tärkeää. Toisaalta 24 prosenttia samasta joukosta kokee, ettei heillä ole siihen mahdollisuuksia.

Suomalaiset siis uskovat itsensä kehittämiseen, vaikka kaikissa työpaikoissa se ei ole todellisuutta: Vaikeinta se näyttää työntekijän näkökulmasta olevan yksityisellä teollisuussektorilla ja kolmannella sektorilla. Työnantajat sen sijaan kokevat, että kehittymismahdollisuudet ovat heikkoja varsinkin alkutuotannossa ja selvästi tappiollisissa yrityksissä.

”Pitkään jatkunut talouden alavireisyys on osaltaan pakottanut keskittymään operatiivisten asioiden hoitamiseen ja selviytymiseen. Toivottavasti orastava talouskasvu tarjoaisi mahdollisuuksia täyttää osaamisen päivittämisen tarpeet, jotka ovat välttämättömiä yritysten uudistumiselle ja kasvulle”, Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala sanoo.

”On positiivista, että niin moni työntekijä haluaa kehittää itseään, sillä sitä työelämän muutos meiltä vaatii. Monessa ammatissa työaikaan on vaikea sovittaa perinteistä, ulkopuolisen järjestämää koulutusta, joten jokaisen meistä on myös itse varmistettava, että kouluttautumiselle löytyy mahdollisuuksia vaikkapa digitaalisten oppimisalustojen avulla. Muun muassa näitä aiheita käsitellään Made by Finland -kampanjan Miss Suomi menee? -tilaisuudessa ja -torivartissa  SuomiAreenassa, Porissa”, Lausala jatkaa.

Nuoret kriittisimpiä teknologian hyödyntämisessä

Made by Finland -selvityksessä kysyttiin myös mielipiteitä teknologian hyödyntämisestä työpaikoilla. Yli 70 prosenttia sekä työikäisistä suomalaisista että työnantajista näkee, että Suomessa hyödynnetään uutta teknologiaa taitavasti.

Nuoret vastaajat suhtautuivat uuden teknologian hyödyntämiseen vanhempia ikäluokkia kriittisemmin. Esimerkiksi 28–37-vuotiaista 62 prosenttia oli sitä mieltä, että työpaikoilla hyödynnetään uutta teknologiaa taitavasti, kun taas 58–67-vuotiailla sama luku oli paljon korkeampi, 79 prosenttia.

”Uskon tämän kertovan siitä, että työelämässä käytettävä teknologia pitää tehdä yhä helppokäyttöisemmäksi ja käyttäjälähtöisemmäksi – sellaiseksi, mihin nuoret ovat jo vapaa-ajallaan tottuneet. Tämä on jatkuva haaste esimerkiksi yritysten ja julkisen sektorin omille järjestelmille. Toisaalta voi olla myös niin, että koska nuoret ovat kasvaneet teknologian parissa, työpaikkojen osaamisen taso ei tunnu kovin korkealta”, Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula pohtii.

Maailmanlaajuisesti Suomi on kuitenkin huippumaa teknologian hyödyntämisen suhteen. Suomi sijoittui hopealle esimerkiksi vuoden 2017 Digibarometrissa, joka mittaa digitaalisuuden yhteiskunnallista hyödyntämistä vuosittain 22 eri maassa ympäri maailman.

Tiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton, Työelämä 2020 -hankkeen, Tekesin ja Työterveyslaitoksen tilaamaan Made by Finland -selvitykseen. Aula Research Oy:n tekemä selvitys toteutettiin 28.3.­–7.5.2017 välisenä aikana. Siihen vastasi 1 056 työikäistä henkilöä ympäri Suomen ja 711 yrityksen sekä julkisen sektorin ylintä johtoa edustavaa ja henkilöstöasioista vastaavaa henkilöä eri kokoisista organisaatioista ympäri Suomen.

Made by Finland -tilaisuudet SuomiAreenassa:

Miss Suomi menee? -torivartti keskiviikkona 12.7. klo 14–14.20, MTV-lava. Puhumassa Mikael Jungner, Teresa Kemppi-Vasama ja Rita Strömmer.

Miss Suomi menee? Suomalaisen työn catwalk: Made by Finland – Suomalainen työ esittäytyy torstaina 13.7. klo 13.30–14.45, Antinkatu 5.

 

Lisätietoja:

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, tero.lausala@suomalainentyo.fi, 050 407 2623

Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, 050 374 7410

Made by Finland -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen kampanja ja virallinen osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kampanjassa on mukana yli 80 Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritystä ja sen tavoitteena on lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista työtä kohtaan. Made by Finland kokoaa yhteen myös suomalaisen työelämän asiantuntijat. Osana Made by Finland -kampanjaa Suomalaisen Työn Liitto, Tekes, Työelämä 2020 -hanke ja Työterveyslaitos tarkastelevat ja kehittävät yhteistyössä suomalaista työelämää ja sen vahvuuksia.