Tutkimus: Tulevaisuuden työelämässä korostuu teknologian käyttö

Merkittävinä tulevaisuuden taitoina suomalaisessa työelämässä ei pidetä enää kädentaitoja tai fyysistä kuntoa, vaan seuraavan kymmenen vuoden aikana työelämässä korostuu teknologian käyttö, kyky sopeutua muutokseen ja jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen. Tutkimustulokset paljastuivat Suomalaisen Työn Liiton teettämästä Made by Finland -kampanjatutkimuksesta.

Kampanjatutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä tulevaisuuden työelämästä ja eri asioiden merkityksen muutosta Suomen työelämässä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vahvimmin (89 %) suomalaiset uskovat teknologian käytön lisääntymiseen Suomen työelämässä. Lisäksi hyvin yleisesti uskotaan muutokseen sopeutumisen (78 % vastaajista) ja oman ammattitaidon jatkuvan kehittämisen lisääntyvän tulevaisuudessa (75 % vastaajista).

Tulevaisuuden työelämässä uskotaan tarvittavan myös enemmän kykyä toimia eri kulttuureissa, kykyä markkinoida omaa osaamistaan ja luovaa ajattelua. Enää vain viidennes suomalaisista uskoo kädentaitojen merkityksen lisääntyvän.

– Suurin osa suomalaisista näkee teknologian kehittymisen työelämän mahdollisuutena. Työn tekemisen uudet muodot eivät ole ajasta tai paikasta kiinni ja rutiinit siirtyvät enenevissä määrin roboteille vapauttaen aikaa ihmisten väliselle kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle, kertoo Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala. Teknologia voidaan näin nähdä ihmisiä yhdistävänä ja inhimillistä vuorovaikutusta lisäävänä tekijänä virtuaalisen yhteydenpidon ohella.

– Nuorten näkemykset tulevaisuuden työelämästä näyttäytyvät samansuuntaisina, toteaa Työterveyslaitoksen erikoistutkija Auli Airila. Työterveyslaitoksen Tutustu työelämään ja tienaa -aineiston avovastaukset osoittavat, että nuorille digitaalisuus on tulevaisuuden työelämässä osa arkipäivää. Aineistosta välittyi kuva nuorista, jotka olivat innostuneita, oppimis- ja kehittymishaluisia sekä yhteistyökykyisiä. Tällaisia taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaankin, painottaa Airila.

Eri asioiden merkityksen muutos Suomen työelämässä seuraavan kymmenen vuoden aikana:

1. Teknologian käyttö 89%
2. Kyky sopeutua muutokseen 78%
3. Jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen 75%
4. Kyky toimia eri kulttuureissa 74%
5. Kyky markkinoida omaa osaamista 73%
6. Luova ajattelu ja halua hakea uusia ratkaisuja 72%
7. Asiantuntijuus 62%
8. Itseohjautuvuus 59%
9. Ryhmätyötaidot 55%
10. Ihmissuhdetaidot 53%
11. Paineensietokyky 52%
12. Vaatimus jatkuvasta tavoitettavuudesta 48%
13. Pitkäjänteisyys/hyvä keskittymiskyky 38%
14. Fyysinen kunto 23%
15. Kädentaidot 19%

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Made by Finland -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista. Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Made by Finland -kampanja juhlistaa suomalaista työtä ja sen menestystarinoita. Mukana on yli 80 yritystä ja organisaatiota. Seuraa Made by Finlandia ja osallistu keskusteluun Twitterissä #madebyfinland.

Lisätietoja:

Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, 050 374 7410
Auli Airila, erikoistutkija, Työterveyslaitos, auli.airila@ttl.fi, 043 824 5472

Made by Finland -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen kampanja ja virallinen osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kampanjassa on mukana yli 80 Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritystä ja sen tavoitteena on lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista työtä kohtaan. Made by Finland kokoaa yhteen myös suomalaisen työelämän asiantuntijat. Osana Made by Finland -kampanjaa Suomalaisen Työn Liitto, Tekes, Työelämä 2020 -hanke ja Työterveyslaitos tarkastelevat ja kehittävät yhteistyössä suomalaista työelämää ja sen vahvuuksia.