Suomalaiset haluavat työllistää julkisilla hankinnoilla

Suomalaisista yli 90 prosentin mielestä julkisissa hankinnoissa pitäisi satsata enemmän suomalaisuuteen, ja tukea näin suomalaista työtä.

Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatutkimuksen mukaan suomalaisista 91 prosenttia on sitä mieltä, että julkisissa hankinnoissa pitäisi ostaa nykyistä enemmän suomalaisten yritysten tuotteita ja palveluita. Vain kolme prosenttia vastaajista sanoi, että suomalaisuuden ei pitäisi vaikuttaa lainkaan ostohankintoihin. Lisäksi 86 prosentin mielestä myös yritysten välisissä hankinnoista suomalaisuudella pitäisi olla nykyistä enemmän painoarvoa.

– Suomalaisten selkeä enemmistö kannustaa yrityksiä ja kuntia huomioimaan palvelu- ja tuotehankintojensa positiivisen vaikutuksen työllisyyteen. Suomalaiset kokevat työllisyysvaikutusten huomioimisen hankinnoissa tärkeäksi ja haluaisivat niiden vaikuttavan nykyistä enemmän päätöksentekoon, sanoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Hinta ei ole ainoa valintakriteeri

– Tärkeintä julkisissa hankinnoissa on yhteisten varojen tehokas käyttö. Halvin hankintahinta ei kuitenkaan aina tarkoita koko tuotteen tai palvelun elinkaarella edullisinta tai parasta vaihtoehtoa. Arvioimalla kokonaiskustannnuksia esimerkiksi elinkaaren tai paikallisen työllisyyden näkökulmista kunnat voivat parantaa asukkaidensa hyvinvointia ja varmistaa, että veroeurot eivät karkaa kunnasta. Suunnitelmallisilla hankinnoilla voidaan tukea myös uusien teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönottoa, Lausala toteaa.

Hankintalainsäädännön mukaan hinnan lisäksi julkisissa hankinnoissa voidaan huomioida myös muita tekijöitä. Valintakriteereitä voivat olla myös alueelliset työllisyysvaikutukset, sosiaaliset kriteerit, kuten vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen, sekä ympäristönäkökulmat.

Pitäisikö julkisissa hankinnoissa ostaa enemmän suomalaisten yritysten, tuotteita ja palveluita?
• Kyllä, suomalaisuuden pitäisi vaikuttaa ostohankintoihin: 91 %
• Ei yhtään enempää kuin nykyisin: 3 %
• Suomalaisuuden ei pidä vaikuttaa millään tapaan ostohankintoihin 3 %
• EOS 3 %

Pitäisikö yritysten välisissä hankinnoissa ostaa enemmän suomalaisten yritysten, tuotteita ja palveluita?
• Kyllä, suomalaisuuden pitäisi vaikuttaa ostohankintoihin:86 %
• Ei yhtään enempää kuin nykyisin: 5 %
• Suomalaisuuden ei pidä vaikuttaa millään tapaan ostohankintoihin 4 %
• EOS 5 %

Lisätietoja:
Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 407 2623, tero.lausala@avainlippu.fi

Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen jalanjälki -kampanja muistuttaa jokapäiväisten ostopäätösten vaikutuksista Suomen työllisyyteen. Sinivalkoinen jalanjälki -tunnus helpottaa suomalaisten tuotteiden löytämisessä. www.sinivalkoinenjalanjälki.fi