Tutkimus: yritysten vastuullisuus merkitsee eri asioita nuorille ja vanhemmille

Valtaosa suomalaisista pitää tärkeänä, että tuotteen tai palvelun tarjoava yritys pystyy osoittamaan vastuullisuutensa. Eroja vastuullisuuden luonteessa esiintyy kuitenkin eri ikäryhmien välillä – nuoria kiinnostaa yritysten voitonjako ja työntekijöistä huolehtiminen, vanhempia taas kuluttamisen vastuullisuus.

Yritysten vastuullisuuden merkitys on kasvanut vuodesta 2015 lähtien 11 prosenttiyksikköä, ja on nyt 87 prosenttia. Tämä selviää Suomalaisen Työn Liiton teettämästä tutkimuksesta.

Aiemmin tehdyn tutkimuksen (2015) mukaan 76 prosenttia suomalaisista piti tärkeänä, että tuotteen tai palvelun tarjoaja pystyy osoittamaan toimintansa vastuullisuuden.

– Aiempaan tutkimukseen verrattuna vastuullisuuden voi sanoa räjähtäneen suosiossaan. Kasvu on ollut nopeaa ja suurta, tulkitsee Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat siis valtaosin yksimielisiä vastuullisuuden tärkeydestä. Eroavaisuuksia ilmenee eri ikäluokkien välillä siinä, mikä katsotaan vastuulliseksi toiminnaksi.

Nuoret arvostavat sitä, että työntekijöistä pidetään huolta

Tutkimuksen mukaan vanhemmat ikäluokat pitävät yritysten läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta kuluttamisessa tärkeämpänä kuin nuoret. Nuorimmille vastaajille (15–24-vuotiaille) sen sijaan on tärkeämpää, miten yritys jakaa voittonsa ja pitää huolta työntekijöistään.

Lähes 80 prosenttia 15–24-vuotiaista olisi valmiita maksamaan tuotteesta tai palvelusta enemmän tai useammin, jos sen tarjoava yritys antaa voitostaan vähintään puolet yhteiskunnalliseen hyvään Suomessa.

– Nuoret vaikuttavat ymmärtävän paremmin, että yhteiskunnallinen yritys saa tehdä voittoa ja sillä saa olla puhdasta yritystoimintaa, Eljala kertoo. Nuorille yhteiskunnallinen yrittäminen tarkoitti muihin ikäryhmiin verrattuna eniten sitä, että yhteiskunnalliset yritykset panostavat työntekijöiden hyvinvointiin.

Yhteiskunnallisen yrittämisen suosio on ollut nousussa maailmanlaajuisesti jo pitkään. Suomessa liiketoimintamalli on melko uusi, mutta yhteiskunnallisten yritysten joukko on kasvava.

– Yhteiskunnassa on herätty miettimään kulutuksessa näkyviä haasteita, ja yritykset haluavat korostaa vastuullisuuttaan. Monet startupit lähtevät liikkeelle yhteiskunnallisesta yrittämisestä ja kirjaavat sen yhtiösääntöönkin, mikä on myös yhtenä edellytyksenä Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntämiselle, kertoo Yhteiskunnallinen yritys -merkin Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.


Tutkimuksen perustiedot

  • Tutkimus toteutettiin loka-marraskuussa 2018.
  • Kohderyhmänä olivat yli 15-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti.
  • Tutkimus toteutettiin online-kyselyllä väestöä edustavassa laatusertifioidussa paneelissa (Norstat Finland Oy).
  • Tutkimukseen vastasi yhteensä 2059 suomalaista.
  • Tutkimuksen toteutti Frankly Partners Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta.


Lisätietoja:

Niina Ollikka, Brand Manager, Suomalaisen Työn Liitto,
niina.ollikka@suomalainentyo.fi, P. 040 674 8773
Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto,
jokke.eljala@suomalainentyo.fi, P. 050 374 7410

Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus on 208 yrityksellä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 5,06 miljardia ja ne työllistävät noin 19 000 ihmistä eri toimialoilla, kuten sosiaali-, terveys- ja ympäristöhuollossa. www.yhteiskunnallinenyritys.fi 

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. www.suomalainentyo.fi