Teresa Kemppi-Vasama Suomalaisen Työn Liiton puheenjohtajaksi

Kemppi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama on valittu Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Kemppi-Vasaman mukaan suomalaisen työelämän muutos haastaa Suomalaisen Työn Liittoa kehittymään työelämän muutoksen tulkkina ja yhteiskunnallisena keskustelijana.

– Suomi ja suomalainen työelämä on käymässä läpi valtavaa muutosta, joka ulottuu aina yhteiskunnan perusrakenteista jokaiselle työpaikalle ja sitä kautta meidän jokaisen arkeen. Tämän muutoksen keskellä näen, että yli satavuotiaalla liitolla on tärkeä tehtävä suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puolestapuhujana, Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan uusi puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama sanoo.

– Työn uudistumiseen ei ole yhtä oikeaa lääkettä, koska jokaisen toimialan muutosvoimat ovat erilaiset. Esimerkiksi Kempissä meitä ajaa voimakkaasti eteenpäin digitalisaatio, joka on muuttanut työskentelytapamme ja tarjoamaamme perusteellisesti. Muutos näkyy kaikilla tasoilla niin tuotteissa ja palveluissa kuin yksittäisissä toimenkuvissa, työtavoissa, osaamisen kehittämisessä ja asiakkaiden iholla olemisessa. Samaan aikaan eri sukupolvien suhtautuminen työhön ja uudet johtamismallit luovat uutta, Kemppi-Vasama jatkaa.

Kaarihitsauslaitteisiin ja tuottavan hitsauksen ratkaisuihin erikoistuneen Kemppi Oy:n hallituksen puheenjohtaja aloittaa Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan puheenjohtajana tänään. Samalla aloittaa myös uusi johtokunta. Johtokunnan valitsee liiton noin 2650 jäsenyritystä edustava valtuusto. Vuosina 2013–2015 liiton johtokunnan puheenjohtajana toimi Anne Berner.

– Viimeaikainen keskustelu yritysten kansainvälisestä kilpailukyvystä on vienyt huomiota pois yrityksistä ja työpaikoilta. Kilpailukykyä on toki parannettava rohkeilla uudistuksilla, mutta viime kädessä jokaisen yrityksen on tehtävä itse ne valinnat, jotka tuovat sitä varsinaista kilpailuetua ja auttavat erottumaan. Meillä Kempissä sanotaan, että hyvä kilpailukyky antaa mahdollisuuden osallistua kisaan, mutta juoksun lopputuloksen ratkaisevat aina yrityksen omat kilpailuedut. Niillä se kisa viime kädessä voitetaan, Kemppi-Vasama toteaa.

Liiton johtokunnan uuden puheenjohtajan mukaan Suomalaisen Työn Liitolla on selkeä rooli puolueettomana asiantuntijana ja sillanrakentaja eri etujärjestöjen, tutkimuslaitosten ja konsulttien käymässä työelämäkeskustelussa. Liiton 2650 jäsenyrityksen näkemykset ja kokemukset kootaan liitossa yhteen ja tietoa jalostetaan yhteistyössä niin omien kuin muidenkin organisaatioiden tutkijoiden kanssa.

– Suomessa tehtävä työ on yhteiskuntamme peruspilari. Olen huolestunut työelämän polarisoitumisesta tilanteessa, jossa jokaisen suomalaisen ja Suomeen muuttaneen panosta tarvitaan. Oman työurani varrella olen erilaisissa kehitystehtävissä nähnyt, kuinka monenlaiset työtehtävät voivat tarjota voimakkaita merkityksellisyyden kokemuksia ja kuinka johtamisella voidaan vaikuttaa työn mielekkyyteen ja tuottavuuteen. Liiton puheenjohtajana jatkan sitä mikä yhdistää koko työuraani eli työelämän tekemistä paremmaksi. Parempi työelämä tarkoittaa yrityksille vahvempia kilpailuetuja ja työntekijöille mielekkäämpiä työtehtäviä, Kemppi-Vasama sanoo.

Teresa Kemppi-Vasama siirtyi vuonna 2009 perheyritys Kempiin operatiivisiin tehtäviin ja nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 2014. Vuosina 1996–2009 hän työskenteli Suomen Punaisen Ristin johtotehtävissä ja Accenturella konsulttina.

Lisätietoja:
Teresa Kemppi-Vasama, hallituksen puheenjohtaja, Kemppi Oy, 044 2899 214, teresa.kemppi-vasama@kemppi.com
Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, 050 407 2623, tero.lausala@avainlippu.fi
Hanna Malinen, viestintäpäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 369 4949, hanna.malinen@avainlippu.fi

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisen työn puolesta toimivia merkkejä ja verkkopalveluita. Vuonna 1912 perustetulla liitolla on yli 2 600 yritys- tai yhteisöjäsentä.