Suomalaiset luottavat eniten kotimaisiin yksityisessä omistuksessa oleviin yrityksiin

Suomalaisten luottamus vaihtelee suuresti eri omistajamuotoja kohtaan. Suurinta luottamusta suomalaiset kokevat perheyrityksiä (86 %), mikroyrityksiä (82 %) sekä osuuskuntia kohtaan (72 %). Ulkomaisessa omistuksessa oleviin yrityksiin luottaa vain joka neljäs (24 %) suomalainen. Tiedot selviävät Taloustutkimuksen tuoreesta kyselystä, jossa selvitettiin suomalaisten suhtautumista omistajuuteen. Kyselyn ovat tilanneet MTK, Perheyritysten liitto, SOK, Suomalaisen Työn Liitto ja Teosto.

Suomalaisten mukaan omistajuudella on väliä. Tutkimuksen vastaajista yli kolme neljästä (77 %) oli sitä mieltä, että yritysten omistajuudella on merkitystä kotipaikkakunnan elinvoimaisuuteen. Omistajuuden merkitystä pidetään tärkeänä erityisesti pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan ulkopuolella. Suomalaisten mukaan eniten uusia työpaikkoja luovat Suomeen perheyritykset ja muut yksityisesti omistetut yritykset. Eniten työllistäviä toimialoja tulevaisuudessa tutkimuksen mukaan ovat palvelualat, kauppa, teollisuus ja tuotanto sekä luovat alat kuten musiikki, elokuvat, pelit ja design.

Suomalaiset pitävät tärkeimpinä elinvoimaisuuden kannalta perheyrityksiä (51 %) ja muita yksityisesti omistetuttuja yrityksiä (63 %). Suomalaiset kokevat, että omistajuuden motiiveissa korostuvat individualistiset piirteet, kuten itsensä toteuttaminen (64 %), itsensä työllistäminen (61 %), rikastuminen (45 %) sekä kunnianhimo (43 %).

Omistajuuden tärkeimmiksi tehtäviksi suomalaiset nostivat yhteiskunnallisia merkityksiä, kuten työpaikkojen säilyttäminen Suomessa (77 %) sekä verojen maksamisen Suomeen (74 %). Suomalaiset liittävät intohimoiseen omistajaan yleisimmin vastuullisen toiminnan ja uuden kehittämisen. Innovatiivisuus liitetään vahvasti tekijänoikeuden omistajiin.

SuomiAreenassa keskustellaan omistajuudesta

Tutkimusten tuloksista keskustelua jatketaan tänään maanantaina Porin SuomiAreenassa klo 17.00 alkaen Eetunaukiolla (mikäli sataa, niin Promenadisalissa) otsikolla ”Intohimoinen omistajuus – tarvitaanko sitä?”. Mukana omistajuudesta ovat keskustelemassa toimitusjohtaja Iiro Jussila, hallituksen puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama, musiikintekijä-muusikko Olli Lindholm, toimitusjohtaja Miika Lipiäinen sekä toimitusjohtaja Anu Vauhkonen. Keskustelun juontaa Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen. Keskusteluun voi osallistua somessa tunnisteilla #omistajuus ja #suomiareena.

Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten näkemyksiä omistajuuteen liittyvistä teemoista. Tutkimuksen kohderyhmä oli 15–79-vuotiaat suomalaiset. Tiedot kerättiin Taloustutkimuksen Internetpaneelissa 8. – 13.6.2016. Paneelitutkimuksen vastaajamäärä oli 1001.

Lataa tutkimusraportti

Lisätietoja:

Suomalaisen Työn Liitto: Tero Lausala, toimitusjohtaja, tero.lausala@suomalainentyo.fi, 050 407 2623
Perheyritysten liitto: Leena Mörttinen, toimitusjohtaja, leena.morttinen@perheyritys.fi, 050 521 7269
SOK: Veli-Pekka Ääri, Johtaja, SOK Asiakkuus, viestintä ja digitaaliset palvelut, veli-pekka.aari@sok.fi, 040 037 6373
MTK: Klaus Hartikainen, viestintäjohtaja, klaus.hartikainen@mtk.fi, 040 169 2060
Teosto: Riikka Railimo, Yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten asioiden päällikkö, riikka.railimo@teosto.fi, 040 504 35 21

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja verkkopalveluita, tutkii suomalaisen työn nykytilaa ja tulevaisuutta. Liitolla on yli 2800 yritys- ja yhteisöjäsentä.

Perheyritysten liitto on suomalaisten perheyritysten ja kasvollisten omistajien vuorovaikutusverkosto, edunvalvontaorganisaatio sekä asiantuntija- ja valmennusjärjestö. Liittoon kuuluu 440 jäsenyritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 35 miljardia euroa ja jotka työllistävät yli 170 000 henkilöä.

S-ryhmä on merkittävä suomalainen, osuustoiminnallinen kaupanalan yritysryhmä. Se muodostuu Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) ja sen tytäryhtiöistä sekä 20 alueosuuskaupasta ja kahdeksasta paikallisosuuskaupasta. S-ryhmän keskeisiä palveluja ovat päivittäis- ja käyttötavarakauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa. Lisäksi S-Pankki tarjoaa pankkipalveluja.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on 331 000 jäsenen ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkuntamme elinkeinotoiminta perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen. Alueellista toimintaa ja vaikuttamista tekevät 14 MTK-liittoa ja 360 MTK-yhdistystä sekä 78 metsänhoitoyhdistystä.

Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö, joka edustaa 30 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikin kustantajaa. Keräämme musiikinkäytön korvaukset ja tilitämme ne edelleen musiikin tekijöille ja kustantajille. Vuonna 2015 Teosto keräsi musiikinkäyttökorvauksia 53 miljoonaa euroa.