Selvitys: toiminnan avoimuus vahvin merkki yritysvastuullisuudesta

Tutkimuksen mukaan suomalaisten mielestä toiminnan avoimuus on tärkein tunnusmerkki yrityksen vastuullisuudesta. Vastaajien mukaan yritysten, jotka jakavat voittojaan yhteiskunnalliseen tarkoitukseen, tulisi suunnata varoja ensisijaisesti työttömyyden vähentämiseen. Tämä selviää Suomalaisen Työn Liiton teettämästä Yhteiskunnallinen yritys 2015 -selvityksestä.

Selvityksessä reilulta tuhannelta suomalaiselta kysyttiin vastuullisen yrityksen tärkeimpiä tunnusmerkkejä. Eniten kannatusta sai toiminnan avoimuus, minkä vaihtoehdon nosti merkittävimmäksi 32 prosenttia vastaajista. Toiseksi eniten yritysvastuullisuudesta kertoi suomalaisten mielestä ympäristövastuu, jota kannatti 29 prosenttia vastaajista.

Ympäristöstä huolehtiminen korostui erityisesti naisvastaajien parissa, minkä lisäksi nuoret pitivät ympäristövastuuta muita ikäryhmiä tärkeämpänä.

– Kaiken kaikkiaan liiketoiminnan halutaan ensisijaisesti olevan riittävän avointa ja läpinäkyvää, jotta myös ulkopuoliset voivat arvioida yrityksen toimintaa. Tulokset menevät yksiin myös Yhteiskunnallinen yritys -merkkimme kriteerien kanssa, sillä merkkiä hakevien yritysten liiketoiminnan tulee täyttää tarkat liiketoiminnan avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyvät vaatimukset, kertoo Yhteiskunnallinen yritys -merkin Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Kokonaistulosten kärkeen noussutta toiminnan avoimuutta pidettiin tärkeänä erityisesti Etelä-Suomessa, jossa sen nosti esiin 35 prosenttia vastaajista. Länsi- ja Pohjois-Suomessa tärkeimmäksi tekijäksi puolestaan nousi vastuu ympäristöstä.

Voittojen jaossa työllisyys tärkein tavoite

Kyselyn avoimessa osuudessa selvitettiin myös, minkälaisiin hyvän tekemisen kohteisiin yhteiskunnallisten yritysten toivottiin panostavan, eli suuntaavan voittojaan. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että varoja tulisi ohjata ensisijaisesti työttömyyden vähentämiseen.

Myös lapsiin, nuoriin ja vanhuksiin sijoittaminen nähtiin tärkeänä yhteiskunnallisena päämääränä. Viiden tärkeimmän kehityskohteen joukkoon kuuluivat lisäksi heikompiosaisista huolehtiminen, tasa-arvoisuuden lisääminen sekä ympäristövastuullisuus.

– Huoli työpaikoista ja etenkin nuorten työttömyydestä nousi vastauksissa usein esiin, mikä heijastelee tämänhetkistä huonoa taloustilannetta. Yritysten tulisikin vastaajien mukaan lisätä hyvinvointia ennen kaikkea suuntaamalla voittoja suomalaisten työllistämiseen, Ollikka kuvailee.

Kuluttajat voivat valinnoillaan kannustaa yrityksiä avoimempaan ja vastuullisempaan toimintaan valitsemalla tuotteita ja palveluita Yhteiskunnallinen yritys -merkin haltijoilta. Merkki kertoo, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja voitoista vähintään 50 prosenttia suunnataan yhteiskunnalliseen hyvään. Suomalaisen Työn Liiton hallinnoima merkki on ollut käytössä vuodesta 2011.

Mitkä ovat vastuullisen yritystoiminnan tunnusmerkit?

  • Toiminnan avoimuus (32 %)
  • Ympäristövastuu (29 %)
  • Yhteiskunnallinen vastuu (26 %)
  • Hyvät arvot (26 %)
  • Suomalaisen työn arvostus (24 %)
  • Läpinäkyvyys (22 %)
  • Paikallinen työllistäminen (20 %)
  • Henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa (18 %)
  • Suomalaisuus ( 18 %)
  • Toiminnan kehittäminen (10 %)

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton teettämään Yhteiskunnallinen yritys 2015 -selvitykseen. Innolink Researchin tekemä kyselytutkimus toteutettiin maaliskuussa ja siihen vastasi 1038 iältään 15–70-vuotiasta suomalaista.

Lisätietoa Yhteiskunnallinen yritys -merkistä: www.suomalainentyo.fi/yrityksille/yhteiskunnallinen-yritys/