Valmistujaislahjojen alkuperällä on väliä suomalaisille

Suomalaisen Työn Liiton teettämästä tutkimuksesta selviää, että yli kaksi kolmasosaa suomalaisista pitää kotimaisuutta tärkeänä seikkana valmistujaislahjaa hankkiessaan. Tällä viikolla ylioppilaslakin painaa päähänsä noin 27 000 uutta ylioppilasta. Kevät on juhlan aikaa myös monella ammattiin valmistuneella sekä korkeakoulututkinnon suorittaneella. Vilkkaalla lahjasesongilla on suuri merkitys monelle suomalaisyritykselle.

Suomalaisen Työn Liitto selvitti suomalaisilta, millaisia lahjoja valmistuneille hankitaan ja miten tärkeää suomalaisuus on lahjojen valinnassa.

Tutkimuksesta selviää, että yli kaksi kolmasosaa (68 %) suomalaisista on sitä mieltä, että suomalaisuus on heille tärkeää valmistujaislahjaa hankkiessaan. Mitä vanhempi vastaaja oli, sitä tärkeämmäksi suomalaisuus lahjavalinnoissa koettiin. Erityisesti suomalaisuutta lahjavalinnoissa arvostavat naiset ja yli 65-vuotiaat. Vaikka pääkaupunkiseudulla suomalaisuus koettiin vähiten tärkeäksi, silti yli puolet (56 %) piti suomalaisuutta arvossaan. Eniten suomalaisuus korostui alle 50 000 asukkaan kaupungeissa, jossa kahdeksan kymmenestä (78 %) suosi suomalaista valmistuslahjaa hankkiessa.

– On ilahduttavaa nähdä, että viime vuosien ajan noussut trendi kotimaisten tuotteiden suosimisessa näkyy myös valmistujaislahjojen valinnassa. Kotimaisen tuotteen työllistävä vaikutus ja palvelun tai tuotteen sisältämät, suomalaisille tutut arvot ovat kuluttajille tärkeitä syitä suosia suomalaista ja välittää näitä arvoja myös vastavalmistuneille nuorille, sanoo tutkimuspäällikkö Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitosta.

Kaikkein mieluiten suomalaisista lahjoista vastaajat hankkisivat vastavalmistuneelle rahalahjan, kaupan lahjakortin tai korun. Naiset suosivat miehiä selvästi enemmän koruja ja astiastoja, kun taas miehillä korostuu matkalahjakortti.

– Myös 18-24 -vuotiaissa korostuu hieman yllättäenkin niinkin perinteinen lahja kuin astiastot. Tämä voi tosin olla tarpeellinen ja toivottu lahja monelle ensimmäiseen omaan kotiin muuttajalle, Eljala toteaa.

Nuoret hankkisivat myös hieman muita enemmän lahjaksi korun, kukkakimpun, matkalahjakortin ja sisustamiseen liittyviä tavaroita.

– Avainlippu-merkki on auttanut tiedostavia suomalaisia kuluttajia löytämään suomalaista työtä tukevia ostopäätöksiä ja valintoja jo vuosikymmenten ajan. Lahjaa hankkiessa kannattaakin ensimmäisenä kiinnittää huomiota siihen, onhan siinä Avainlippu, Eljala vinkkaa.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan ja IROResearch Oy:n toteuttamaan Tuhat suomalaista -valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000. Vastaajien ikä oli 18-65+ -vuotta. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 19.- 27.4.2018. Vaihtoehdot lahjaideoihin haettiin esitutkimuksena Avainklubin kuluttajapaneelista ja siihen vastasi 191 suomalaista.

Minkälaisen suomalaisen lahjan ostaisit vastavalmistuneelle? TOP 10:

  1. Rahalahjan 65 %
  2. Kaupan lahjakortin 54 %
  3. Korun 39 %
  4. Kukkakimpun 31 %
  5. Elämyslahjakortin 20 %
  6. Matkalahjakortin 18 %
  7. Astiaston 18 %
  8. Sisustamiseen liittyviä tavaroita 13 %
  9. Terveys- ja hyvinvointilahjakortin 13 %
  10. Taidetta 7 %

Lisätietoja:

Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 374 7410, jokke.eljala@suomalainentyo.fi
Merja Mantila, projektipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 330 3640, merja.mantila@suomalainentyo.fi

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä ja se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4 100 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. Merkkiä hallinnoi Suomalaisen Työn Liitto. Onhan siinä Avainlippu -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton ja Avainlippu-yritysten yhteinen kolmivuotinen kampanja. www.avainlippu.fi