Peltitarvikkeen sadevesijärjestelmille ja Pito™-kattoturvatuotteille on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Helsingissä toimivan Peltitarvike Oy:n sadevesijärjestelmille ja Pito™-kattoturvatuotteille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetusta tuotteesta.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

Peltitarvike Oy:n sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet on suunniteltu suomalaisiin sääolosuhteisiin sopiviksi.

– Olemme kotimainen yhtiö ja haluamme nostaa esiin arvokasta suomalaista työtä ja osaamista. Avainlippu kertoo asiakkaillemme ja sidosryhmillemme, että tuomme työtä Suomeen, kertoo Peltitarvike Oy:n toimitusjohtaja Tero Bärlund.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Reetta Mentu kertoo.

Lisätietoja

Tero Bärlund, toimitusjohtaja, Peltitarvike Oy, 020 741 770, tero.barlund@peltitarvike.fi
Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Vuonna 1965 perustettu Peltitarvike on Suomen merkittävin kattokaivojen ja linjakuivatuskourujen valmistaja ja markkinajohtaja. Yritys kehittää ja valmistaa myös kattoturvallisuustuotteita sekä tarjoaa metalliteollisuuden laserleikkaus- ja alihankintapalveluja. https://www.peltitarvike.fi/

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 4500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan.