Koskisen Oy:n puutuotteille Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt yli satavuotiaalle kotimaisen puutuoteteollisuuden perheyritykselle, Koskisen Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetuista tuotteista. Avainlippu-merkin saivat Koskisen lastulevy-, vaneri- ja viilutuotteet, sahatavara ja sen jalosteet, kattoristikot, Herrala omakotitalot ja ammattirakentamisen puuelementit.

Koskisen Oy:n juuret ovat Kärkölässä, jossa sijaitsevat tänäänkin konsernin lastulevy- ja vaneritehtaat sekä saha. Lisäksi yrityksellä on talotehdas Vierumäellä sekä koivutuoteteollisuuden yksikkö Hirvensalmella. Vuosikymmenien saatossa Koskisen Oy:stä on kasvanut puulle omistautunut kansainvälinen puutuotteiden ja puunjalostuksen erikoisosaaja. Koskisen konserni työllistää kotimaassa yli 1000 ihmistä ja sen liikevaihto oli viime vuonna 247 milj. €.

Avainlippu voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi tuotteen kotimaisuusasteen, eli suomalaisten kustannusten osuus omakustannusarvosta, on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset. Koskisen Oy:n puutuotteissa tämä kriteeri ylittyy reippaasti.

Koskisen Oy:n lastulevyteollisuuden johtaja Markku Lähteenmäki toteaa, että Avainlippu-tunnus on paitsi kotimaisuuden tae, niin kertoo se myös suomalaisesta laadusta.

– Kotimaisuudesta ja laadusta halutaan Koskisellakin pitää kiinni.  Uskon, että sitä arvostetaan myös ulkomailla, painottaa Lähteenmäki

– Suomessa talouden kehityksen taittaminen ylöspäin vaatii kotimaisen työn ja teollisen työn lisäämistä. Tarvitaan lisää vientiä tai tuonnin korvaamista kotimaisella tuotannolla. Suomalaisen Työn Liitto tekee hienoa työtä kotimaisuuden edistämiseksi ja me haluamme olla mukana tukemassa liiton toimintaa, sanoo Lähteenmäki.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 86 % prosenttia suomalaisista tuntee Avainlipun. Vastaajista suurin osa (57 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin erittäin paljon tai melko paljon.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia. Trendeinä paikallisuuden suosiminen on voimakasta, ja kotimaisuus on edelleen vahvassa arvossa.

– Kuluttajat ja asiakkaat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia suomalaisuudesta, luotettavuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä sekä suomalaisesta valmistuksesta että arvoistaan omille sidosryhmilleen, Reetta Mentu sanoo.

– On upeaa saada vahvasti suomalaisiin perinteisiin ja osaamiseen nojaava Koskisen Oy työn arvostusta edistävän yhteisömme jäseneksi ja Avainlipun kantajaksi. On hienoa huomata myös se, että meillekin tärkeä teema Merkityksellinen työ on valittu vastuullisuuden osalta yhdeksi Koskisen konsernin omistautumisen ydinkohteiksi, Mentu jatkaa.

Lisätietoja

Markku Lähteenmäki, Lastulevyteollisuuden johtaja, Koskisen Oy, 040 553 4324, markku.lahteenmaki@koskisen.com
Reetta Mentu, Markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Koskisen konserni on puutuoteteollisuuden monialakonserni. Suomalainen perheyritys työllistää kotimaassa 1000 henkeä. Liikevaihto on lähes 250 milj. euroa ja viennin osuus on noin 50 %. Koskisen henkilökuntaa on yhdistänyt jo yli 100 vuoden ajan omistautuminen puulle. www.koskisen.fi

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja verkkopalveluita, tutkii suomalaisen työn nykytilaa ja tulevaisuutta. Liitolla on yli 2800 yritys- ja yhteisöjäsentä. Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 3200 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi

Kuva: Koskisen Oy