Vastuullisuus vaikuttaa suomalaisten ostopäätöksiin

Suomalaiset pitävät tuotteita ja palveluita valitessaan tärkeänä, että yritys pystyy osoittamaan toimintansa vastuullisuuden. Tätä mieltä on Suomalaisen Työn Liiton selvityksen mukaan 87 prosenttia suomalaisista ja määrä on kasvanut parin vuoden aikana peräti 11 prosenttia. Lähes neljä viidestä suomalaisesta on lisäksi valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta enemmän, jos he tietäisivät yrityksen käyttävän voitoistaan vähintään puolet yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.

Valtaosa suomalaisista, eli lähes 75 prosenttia, pitää tärkeänä, että yritykset viestivät omista yhteiskunnallisista teoistaan ja niiden vaikutuksista. Erittäin tärkeänä tätä pitää kolmannes kaikista suomalaisista. Yritysten tavoissa kertoa vastuullisuudestaan on kuitenkin kosolti parantamisen varaa, sillä vain hieman alle puolet suomalaisista kokee, että yritykset ovat onnistuneet viestimään yhteiskunnallisista teoistaan ja niiden vaikutuksista. Ainoastaan kuusi prosenttia vastaajista kokee yritysten onnistuneen viestinnässään erittäin hyvin.

Suomalaisen Työn Liitto selvitti kyselyssään suomalaisten odotuksia ja käsityksiä yritysten vastuullisuudesta osana sen Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjaa, joka käynnistyy 15.4. Kampanjan avulla halutaan tehdä yhteiskunnallisia yrityksiä tunnetuksi suurelle yleisölle ja tuoda esille niiden hyvää tekevää liiketoimintaa.

Hyvää tekevät yhteiskunnalliset yritykset

Suomalaisen Työn Liiton hallinnoima Yhteiskunnallinen yritys -merkki on luotettava tapa kertoa siitä, että yritys ratkoo liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja se käyttää yli puolet voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Yhteiskunnallisen yrityksen erottaa muista yrityksistä sen arvopohjainen missio ja ensisijainen päämäärä, joka voi olla vaikkapa hyvinvoinnin edistäminen, pitkäaikaistyöttömien tai vajaakuntoisten työllistäminen, nuorten tai vanhusten syrjäytymisen ehkäiseminen tai erityisryhmien kuntouttaminen. Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä kantavia yrityksiä on maassamme jo yli 200 ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli viisi miljardia euroa ja niissä työskentelee yli 19 000 henkilöä.

– Yhteiskunnallisten yritysten toiminta on läpinäkyvää ja ne tekevät vastuullista liiketoimintaa, josta suomalaiset haluavat kuulla enemmän, ja johon Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjalla vastaamme. Yhteiskunnallisia yrityksiä peräänkuulutetaan nyt, kun vanhustenhoidon puutteet ovat nousseet esille ja julkisten hankkijoiden on mahdollisuus suunnata hankinnat hyvää tekeviin yhteiskunnallisiin yrityksiin, kertoo Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkin markkinointipäällikkö Niina Ollikka.

Kampanjassa ovat mukana seuraavat yhteiskunnalliset yritykset: Aula-työkoti, Autismisäätiö, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Kalliola, Oulunkylän kuntoutuskeskus, Savon Vammaisasuntosäätiö SAVAS, Tays Sydänsairaala ja Yliopiston Apteekki.

Kampanjasta lisää: www.yhteiskunnallinenyritys.fi ja somessa tunnisteella: #yhteiskunnallinenyritys.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamiin selvityksiin: 1) Nuoret, työ ja kuluttaminen 2019, joka on Taloustutkimuksen maaliskuussa 2019 toteuttama tutkimus, johon vastasi 2.149 suomalaista, sekä 2) Suomalaisen Työn Liiton merkit 2018, joka on Frankly Partnersin loka-marraskuussa 2018 toteuttama online-tutkimus, johon vastasi 2.059 suomalaista.

Lisätietoja:

Niina Ollikka, markkinointipäällikkö, Yhteiskunnallinen yritys -merkki, Suomalaisen Työn Liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, p. 040 674 8773

Hyvät yritykset näkyviksi -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton ja Yhteiskunnallisten yritys -merkkiyritysten yhteinen kampanja. Kampanjan tehtävänä on lisätä Yhteiskunnallinen yritys -merkin tunnettuutta ja tietoisuutta niiden hyvää tekevästä liiketoiminnasta. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Katso tästä:  tiedotteen taustamateriaali