Suomalaisia ärsyttää yritystoiminnassa asioiden pimittäminen ja välinpitämättömyys työntekijöistä

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisia ärsyttää yritystoiminnassa eniten se, ettei toiminta ole riittävän avointa ja läpinäkyvää. Toiseksi eniten ärtymystä herätti yritysten välinpitämättömyys omista työntekijöistä. Myös veronkierto, epävarmuuden tunne ja irtisanomiset nostettiin useimmiten ärsytystä aiheuttaviksi tekijöiksi.

Suomalaisen Työn Liitto selvitti, mitkä asiat ärsyttävät suomalaisia yritystoiminnassa eniten. Ensimmäiselle sijalle suomalaiset nostivat sen, että yritystoiminta ei ole riittävän avointa (58 %). Kaksi muuta suurinta ärtymyksen aiheuttajaa olivat välinpitämättömyys työntekijöistä (53 %) ja veronkierto (39 %).

– Suomalaiset kaipaavat selvästi enemmän läpinäkyvyyttä yritysten toimintaan. On mielenkiintoista, miten avoimuus nousi sukupuolesta ja iästä riippumatta esiin. Ja erityisesti nyt kun irtisanomisia on niin paljon, ohitti avoimuuden puute silti välinpitämättömyyden ja irtisanomiset. Tämä on melko selkeä viesti yrityksille, toteaa Niina Ollikka, Yhteiskunnallinen yritys -merkin Brand Manager Suomalaisen Työn Liitosta.

Etenkin naisia häiritsi se, että yritykset eivät toimi avoimesti vaan pimittävät asioita: vastaajista 64 prosenttia nosti tämän asian ensimmäiselle sijalle, kun vastaava luku miehillä oli 52 prosenttia. Välinpitämättömyys työntekijöitä kohtaan ärsytti 58 prosenttia vastanneista naisista ja 47 prosenttia miehistä. Vastaavasti miehillä korostuivat irtisanomiset (38 %) ja yleinen epävarmuus (32 %).

Ärsyyntyminen välinpitämättömyydestä korostui etenkin keski-ikäisten ikäryhmässä, joista 58 prosenttia nosti välinpitämättömyyden työntekijöistä ensimmäiselle sijalle. Nuorilla sitä vastoin irtisanomiset nousivat ärsyttävyydessään välinpitämättömyyden edelle.

Yhteiskunnallisen yrityksen pitää toimia avoimesti

Kuluttajat voivat valinnoillaan edesauttaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä yritystoiminnassa valitsemalla tuotteita ja palveluita Yhteiskunnallinen yritys -merkin haltijoilta. Suomalaisen Työn Liiton hallinnoima merkki on ollut käytössä vuodesta 2011.

-Toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus ovat edellytyksiä merkin myöntämiselle. Yrityksen tulee ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia ja käyttää voitostaan vähintään 50 prosenttia toimintansa kehittämiseen tai yhteiskunnalliseen hyvään, sanoo Niina Ollikka.

Merkki on vielä suhteellisen uusi ja käyttäjäkunta kasvaa kaiken aikaa. Merkin ovat kuitenkin jo löytäneet kattavasti eri sektorin yritykset. Reilulla 60 yrityksellä on tällä hetkellä käyttöoikeuden merkkiin.

– Olemme iloisia, että merkin ovat löytäneet niin monen eri alan yritykset. Näistä esimerkkejä ovat vaikkapa koko pelituottonsa yhteiskunnalliseen hyvään suuntaava Veikkaus ja Invalidiliiton asumis- ja kuntoutuspalveluja tarjoava Validia. Myös ympäristöpuolen yritykset, kuten digitaalisten palvelujen avulla kierrätystä tehostava Kierrätysverkko hyödyntää merkkiä. Merkin avulla yritykset pystyvät viestimään siitä, että ne toimivat kestävän hyvinvoinnin rakentajana, kertoo Ollikka.

Mitkä asiat ärsyttävät yritystoiminnassa eniten?

  • Asiat eivät ole avoimia/ pimittäminen (58 %)
  • Välinpitämättömyys työntekijöistä (53 %)
  • Veronkierto (39 %)
  • Irtisanomiset (34 %)
  • Epävarmuus (31 %)
  • Voitontavoittelu (20 %)
  • YT-neuvottelut (18 %)
  • Kovat arvot (10 %)

Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy sähköisenä paneelikyselynä maaliskuussa 2015 ja siihen vastasi 1038 iältään 15–70-vuotiasta suomalaista.