Suomalaiset ostavat tulevaisuudessa yhä enemmän yhteiskunnallista hyvää tuottavilta yrityksiltä

Vastuullisuus näkyy jo suomalaisten ostopäätöksissä, sillä yli neljännes (26 prosenttia) kertoo, että heidän ostopäätökseensä vaikuttaa yrityksen tuottama yhteiskunnallinen hyvä. Tuotteita ja palveluita valittaessa suomalaisille on tärkeää, että yritys pystyy osoittamaan toimintansa vastuullisuuden ja yhteiskunnalle hyvää tekevän tehtävänsä.

Suomalaisen Työn Liiton selvityksen mukaan yrityksen yhteiskunnallisen hyvän tuottamisen merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Peräti 39 prosenttia suomalaisista sanoo yrityksen yhteiskunnallisen hyvän tekemisen vaikuttavan ostopäätöksiinsä.

– Tulevaisuuden suomalainen ostaja ei tyydy vain valitsemaan hankinnan kohteena olevaa tuotetta tai palvelua, vaan edellyttää sitä tarjoavalta yritykseltä myös panostusta yhteiskuntaan. Olipa ostaja siten kuluttaja tai julkinen hankkija, Yhteiskunnallinen yritys -merkistä tunnistaa yrityksen, jonka voitosta suurin osa käytetään sen määrittelemään yhteiskuntaa hyödyttävään toimintaan, kertoo Yhteiskunnallinen yritys -merkin markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Lisäksi viidesosalle (24 prosenttia) suomalaisista vaikutusta ostopäätökseen on erittäin paljon myös sillä, että yrityksen toiminta on läpinäkyvää. Tulevaisuudessa läpinäkyvyyttä peräänkuulutetaan nykyistäkin enemmän, sillä 37 prosenttia suomalaisista uskoo sen vaikuttavan suoraan ostopäätökseen.

– On ilahduttavaa, että suomalaiset ovat valveutuneita ja haluavat tietää ostopäätöstensä tueksi niiden yhteiskunnallisista vaikutuksista. On toivottavaa, että sama valveutuneisuus leviäisi myös julkisiin hankintoihin, jolloin sosiaaliset, eettiset ja laadulliset tekijät tulevat paremmin huomioiduksi hinnan lisäksi. Julkiset hankinnat ovat merkittävä keino vaikuttaa työllisyyteen, jota hallitusohjelmassakin peräänkuulutetaan ja jossa on nostettu esiin ensi kertaa myös yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Suomalaisen Työn Liitto selvitti kyselyssään suomalaisten odotuksia ja käsityksiä yritysten vastuullisuudesta osana sen Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjaa, joka käynnistyy tänä vuonna jo toistamiseen 2.9. Kampanjan avulla halutaan tehdä yhteiskunnallisia yrityksiä tunnetuksi suurelle yleisölle ja tuoda esille niiden hyvää tekevää liiketoimintaa.

Hyvää tekevät yhteiskunnalliset yritykset

Suomalaisen Työn Liiton hallinnoima Yhteiskunnallinen yritys -merkki on luotettava tapa kertoa siitä, että yritys ratkoo liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja se käyttää yli puolet voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Yhteiskunnallisen yrityksen erottaa muista yrityksistä sen arvopohjainen missio ja ensisijainen päämäärä, joka voi olla hyvinvoinnin edistäminen, pitkäaikaistyöttömien tai vajaakuntoisten työllistäminen, nuorten tai vanhusten syrjäytymisen ehkäiseminen tai erityisryhmien kuntouttaminen. Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä kantavia yrityksiä on maassamme jo yli 200 ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli viisi miljardia euroa ja niissä työskentelee yli 19.000 henkilöä.

Kampanjassa ovat mukana seuraavat yhteiskunnalliset yritykset: Aula-työkoti, Autismisäätiö, Diakonissalaitos, Kalliola, Oulunkylän kuntoutuskeskus, Rinnekoti-Säätiö, Savon Vammaisasuntosäätiö SAVAS, Tays Sydänsairaala ja Yliopiston Apteekki.

Kampanjasta lisää: www.yhteiskunnallinenyritys.fi ja somessa tunnisteella: #yhteiskunnallinenyritys.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamiin selvityksiin: 1) Nuoret, työ ja kuluttaminen 2019, joka on Taloustutkimuksen maaliskuussa 2019 toteuttama tutkimus, johon vastasi 2.149 suomalaista, sekä 2) Suomalaisen Työn Liiton merkit 2018, joka on Frankly Partnersin loka-marraskuussa 2018 toteuttama online-tutkimus, johon vastasi 2.059 suomalaista.

Lisätietoja:

Niina Ollikka, markkinointipäällikkö, Yhteiskunnallinen yritys -merkki, Suomalaisen Työn Liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, p. 040 674 8773

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, tero.lausala@suomalainentyo.fi, p. 050 407 2623

Hyvät yritykset näkyviksi -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton ja Yhteiskunnallisten yritys -merkkiyritysten yhteinen kampanja. Kampanjan tehtävänä on lisätä Yhteiskunnallinen yritys -merkin tunnettuutta ja tietoisuutta niiden hyvää tekevästä liiketoiminnasta. www.yhteiskunnallinenyritys.fi