Suomalaisen työelämän muutos hävittää ja synnyttää uusia työpaikkoja

Suomalaisen Työn Liiton teettämästä selvityksestä käy ilmi, että moni suomalainen näkee kasvavien työttömyyslukujen taustalla myös ahneutta. Suomalaisen työn muutos on viime vuosina näkynyt työelämässä vaikeina päätöksinä, joiden seurauksena on syntynyt työttömiä. Samaan aikaan yritysten arvioidaan luovan tänäkin vuonna lähes 200 000 uutta työpaikkaa.

Yle TV1:n 8 myyttiä työstä -ohjelmasarjassa pureudutaan tänään väittämään ”yritysten ahneus tekee työttömiä”. Suomalaisen Työn Liiton teettämän kyselyn mukaan 67 prosenttia suomalaisista on erittäin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa.

– Viime vuosien uutiset yt-neuvotteluista ovat ruokkineet monien mielikuvaa yritysten ahneudesta, kuten kyselymmekin osoittaa. Yritysrakenteiden uusiutuminen vaatii kipeitäkin päätöksiä, jolloin joidenkin toimintojen lopettaminen on välttämätöntä. Hyvin johdetuissa yrityksissä panostetaan kuitenkin samalla uudistumiseen ja investoidaan uusiin toimintoihin, jotka parantavat nykyistä markkina-asemaa tai luovat kokonaan uutta. Näille aloille syntyy jatkuvasti myös uusia työpaikkoja, Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala sanoo.

Useat yritykset palkkaavat tänä vuonna uusia työntekijöitä ja joillakin aloilla on jopa työvoimapulaa. Esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan mukaan suomalaisiin yrityksiin syntyy tänä vuonna noin 193 000 uutta työpaikkaa ja lähes saman verran tuhoutuu. Viime vuosina valtaosa uusista työpaikoista on syntynyt pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Suomen Yrittäjien pk-yritysbarometrin mukaan lähes 90 prosenttia pk-yrityksistä uskoo voivansa säilyttää luomansa työpaikat.

Yritysten uudistuminen luo uusia työpaikkoja

Kansainvälisen kilpailun, väestön ikääntymisen ja digitalisaation vauhdittaessa suomalaisen työn muutosta pitää yritysten uudistua: tarvitaan uusia tuotteita ja palveluita, joita myydään yhä enemmän Suomessa ja ulkomailla.

– Positiivista on, että teollisuuden investointien odotetaan jatkavan tänä vuonna kasvuaan. Muun muassa metsäteollisuudessa rakennemuutos jatkuu ja yritykset panostavat uusille kasvun aloille, jotka tarjoavat työtä suomalaisille jatkossakin, Eljala sanoo.

Suomalaisen työelämän uudistumisessa on tärkeää sitouttaa työyhteisöt mahdollisimman laajasti mukaan toimintojen kehittämiseen. Suomessa edelläkävijöitä ovat monet asiantuntijayritykset, joissa työntekijät pääsevät vaikuttamaan laaja-alaisesti yrityksen valintoihin ja kehitykseen.

– Monissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että pitkällä tähtäimellä menestyvät yritykset luovat yhdessä sidosryhmiensä kanssa arvoa investoiden uuteen. Työntekijöiden osallistaminen yrityksen kehitykseen lisää tutkitusti sekä tuottavuutta että työhyvinvointia. Vastakkainasettelun sijaan työpaikoilla olisi tärkeää rakentaa luottamusta ja miettiä yhdessä, mistä tuleva menestys löytyy ja miten sitä kohti pyritään, Eljala toteaa.

Suomalaisen työelämän myytteihin pureudutaan TV1:n 8 myyttiä työstä -ohjelmasarjassa. Ohjelman juontaa Maaretta Tukiainen. Studiopaneeleissa keskustelevat eri alojen asiantuntijat, kuten liiketalouden professori Saara Taalas ja liiketalouden professori Alf Rehn. Ohjelmasarjan tilaaja on Yleisradio ja tuotantoyhtiö ITV Studios Finland. Sarjan kumppaneita ovat Suomalaisen Työn Liitto, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Tekes ja Työ- ja elinkeinoministeriö.

Tutkimus toteutettiin joulukuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö CINT Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy. Vastaajia oli yhteensä 1018, kohderyhminä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset.

Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä?

”Yritysten ahneus tekee työttömiä”

  • Erittäin samaa mieltä 31 %
  • Jokseenkin samaa mieltä 36 %
  • Jokseenkin eri mieltä 18 %
  • Täysin eri mieltä 8 %
  • En osaa sanoa 7 %

Lisätietoja:
Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, jokke.eljala@avainlippu.fi, 050 374 7410
Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, tero.lausala@avainlippu.fi, 050 407 2623

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisen työn puolesta toimivia merkkejä ja verkkopalveluita. Vuonna 1912 perustetulla liitolla on yli 2600 yritys- tai yhteisöjäsentä. Lue lisää www.suomalainentyo.fi

Kuva: ”Koko yrityksen tulevaisuus on kiinni avainhenkilöistä. Ihmiset ovat kuin kallisarvoisia maljakoita, joita ei voi teloa. Yrittäjällä pitää olla sitkeyttä nähdä kvartaalia pidemmälle”, sanoo Starcken yrittäjä Ari-Veli Starcke 8 myyttiä työstä -ohjelmasarjan 7. jakossa ”Yritysten ahneus tekee työttömiä”. Lue lisää euralaisesta maailman vanhimmasta holografia-alan yrityksestä Työelämä 2020 -hankkeen sivuilta.