Folkhälsanille on myönnetty Avainlippu ja Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Samfundet Folkhälsanille, Folkhälsan Välfärd Ab:lle ja Folkhälsan Utbildning Ab:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle, sekä Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa.

– Olemme hakeneet tunnusta alleviivataksemme asiaa, joka ehkä voi tuntua jopa itsestäänselvyydeltä: Folkhälsan on voittoa tavoittelematon ja kotimainen organisaatio. Tämän tähdentäminen voi olla tulevaisuudessa vielä merkityksellisempää, etenkin kun monikansallisten sijoittajien omistamat, voittoa tavoittelevat yritykset yhä enenevissä määrin vastaavat hoiva- ja hoitopalveluista, Samfundet Folkhälsanin toimitusjohtaja Georg Henrik Wrede sanoo.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 85 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Suomalaisista suurin osa (70 prosenttia) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Avainlipun Brand Manager Nina Pohjoiskoski toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista kuluttajille ja asiakkaille, Pohjoiskoski sanoo.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

– Koska Folkhälsan Välfärd on osakeyhtiö, meidät rinnastetaan usein suuriin, yksityisiin hoivayrityksiin. Erotumme kuitenkin merkittävästi siinä, että yhtiöjärjestyksessämme lukee, ettemme tavoittele voittoa emmekä maksa osinkoa. Jäsenyyden ja meille nyt myönnettyjen merkkien myötä voimme myös painottaa tätä eri yhteyksissä, Folkhälsan Välfärdin toimitusjohtaja Gun Eklund sanoo.

– Yhteiskunnallinen yritystoiminta tarjoaa uudenlaisen näkökulman pohdittaessa suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset rakentavat yhteiskuntaa hyvien arvojen kautta, toteaa Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta sanoo.

Lisätietoja:

Georg Henrik Wrede, toimitusjohtaja, Samfundet Folkhälsan, p. 044 788 6000, georghenrik.wrede@folkhalsan.fi

Gun Eklund, toimitusjohtaja, Folkhälsan Välfärd Ab, p. 050 541 7731, gun.eklund@folkhalsan.fi

Tomas Järvinen, toimitusjohtaja, Folkhälsan Utbildning Ab, p. 040 584 4655, tomas.jarvinen@folkhalsan.fi

Nina Pohjoiskoski, Brand Manager, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 344 6048, nina.pohjoiskoski@suomalainentyo.fi

Niina Ollikka, Brand Manager, Suomalaisen Työn Liitto, p. 040 674 8773, niina.ollikka@suomalainentyo.fi

Folkhälsan on Suomen suurin ruotsinkielinen sosiaali- ja terveysalan organisaatio, jossa työskentelee yli 1 500 henkilöä eri tehtävissä terveyden ja elämänlaadun edistämiseksi. https://www.folkhalsan.fi/fi

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. https://www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. https://www.suomalainentyo.fi/yrityksille/yhteiskunnallinen-yritys/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. https://suomalainentyo.fi/