Tutkimus: Mummon ja milleniaalin erot kuluttamisessa yllättävän pieniä – molemmat arvostavat aitoja ja läpinäkyviä yrityksiä

Sukupolvierot kuluttamisen arvoissa ovat yllättävän pieniä. Suomalaiset haluavat ostaa laadukkaita tuotteita ja palveluita. Heitä kiinnostavat aidot brändit, jotka tuntuvat inhimillisiltä.

Suomalaiset arvostavat yhä enemmän inhimillisiä ja aidolta tuntuvia brändejä. Näin ajattelevat sekä nuoret että vanhat, sillä sekä alle 35-vuotiaista että yli 55-vuotiaista noin joka kolmas pitää aitoja brändejä erityisen tärkeinä. Naiset arvostavat aitoja brändejä hieman miehiä enemmän. Naisista 34 prosenttia asettuu täysin aitouden kannalle, kun miehillä vastaava luku on 25 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton teettämästä Suomalaiset ostopäätösten äärellä -tutkimuksesta.

Elämään haetaan merkityksellisyyttä ja syvyyttä – arvot näkyvät myös kuluttamisessa

Sekä nuoret että vanhat hakevat elämäänsä merkityksellisyyttä ja korostavat arvoja myös kuluttamisessa.

Lähes 40 % vastaajista ilmoittaa tutkimuksessa haluavansa elämäänsä merkityksellisyyttä, syvempiä asioita ja arvoja. Koko väestön tasolla tämä vastaa noin kahta miljoonaa ihmistä.

Arvot vaikuttavat suoraan siihen, mitä suomalaiset ostavat. Tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista ovat täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että haluaisivat olla mahdollisimman vastuullisia kuluttamisessa. Vastuullisuusajattelu korostuu etenkin alle 35-vuotiaiden keskuudessa.

”Suomalaiset haluavat suosia aktiivisesti yrityksiä, jotka ovat läpinäkyviä ja avoimia. Tämä trendi vaikuttaa voimistuvan entisestään, sillä vastuullisuusasiat kiinnostavat suomalaisia kuluttajia koko ajan enemmän”, Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala sanoo.

Myös laatu on suomalaisille aiempaa tärkeämpi asia. Tutkimuksen mukaan 43 prosenttia suomalaisista kiinnittää kulutuspäätöksissään yhä enemmän huomiota laatuun.

”Etenkin itselle tärkeissä asioissa suomalaiset haluavat parasta, eli laadukkaita tuotteita ja palveluita. Kaksi kolmasosaa toivoo, että esimerkiksi Avainlippu-merkki kertoisi siitä, että tuote on laadukas”, Lausala kertoo.

”Suomalaisten ostopäätöksiin vaikuttavat hinnan ohella yhä enemmän arvopohjaiset, syvästi henkilökohtaisetkin valinnat. Yritysten kannattaisi tässä tilanteessa toimia mahdollisimman läpinäkyvästi ja kertoa omasta toiminnastaan, arvopohjastaan ja tavoitteistaan – vielä siten, että se on tehty kuluttajalle helpoksi. Valvotut alkuperämerkit kuten Avainlippu ovat erinomainen väline tähän työhön.”

Suomalaisen Työn Liiton teettämään Suomalaiset ostopäätösten äärellä -tutkimukseen osallistui 2004 suomalaista. Tutkimuksen toteutti online-kyselynä Frankly Partners. Virhemarginaali on 2 prosenttiyksikköä.

Lisätietoja

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 407 2623, tero.lausala@suomalainentyo.fi
Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 374 7410, jokke.eljala@suomalainentyo.fi
Hanna Malinen, viestintäpäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 369 4949, hanna.malinen@suomalainentyo.fi

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä ja se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4 000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. Merkkiä hallinnoi Suomalaisen Työn Liitto. Onhan siinä Avainlippu -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton ja Avainlippu-yritysten yhteinen kolmivuotinen kampanja. www.avainlippu.fi

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. Liitto on arvoyhteisö, johon kuuluu yli 3 900 yritys- ja yhteisöjäsentä. www.suomalainentyo.fi