Yhteiskunnallisten yritysten tekemä hyvä työ esiin

Suomalaiset yhteiskunnalliset yritykset kampanjoivat toukokuussa nostaakseen esiin tekemäänsä hyvää työtä ja sen merkitystä. Suomalaisen Työn Liiton hyvää tekevien yhteiskunnallisten yritysten kampanja alkaa vuorineuvos Kari Neilimon ja Demos Helsingin toiminnanjohtaja Tuuli Kaskisen paneelikeskustelulla yhteiskunnallisista yrityksistä ja vastuullisuudesta MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa 9.5.2016 klo 7.37–8.00.

Yhteiskunnalliset yritykset on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja ne käyttävät yli puolet voitostaan yhteiskunnallisen tehtävänsä mukaiseen kehittämiseen. Ohjelmasarjassa esiintyy viisi yhteiskunnallista yritystä:

  1. Kaunialan sairaala on pitkän linjan edelläkävijä hoiva- ja kuntoutuspalveluissa (9.5.)
  2. Suomalaisen taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön tukemiseen tuottonsa suuntaava Veikkaus korostaa kaikessa toiminnassaan vastuullisuutta (10.5.)
  3. Espoon Diakoniasäätiön omistama Eedi Asumispalvelut tarjoaa palveluasumista mielenterveyskuntoutujille (11.5.)
  4. Suomen suurimmissa kaupungeissa toimiva Psykoterapiakeskus Vastaamo keskittyy mielenterveyspalveluiden parempaan saatavuuteen (12.5.)
  5. Helsingin Diakonissalaitoksen omistama Terveyspalveluyritys Diacor palauttaa osinkonsa Diakonissalaitokselle tukea tarvitsevien auttamiseen (13.5.)

Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset viestivät arvovalinnoistaan, yhteiskunnallisesta tehtävästään ja osoittavat käyttävänsä vähintään puolet voitostaan liikeideansa mukaisen yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen:

  1. Kaunialan Sairaalalle myönnettiin Yhteiskunnallinen yritys -merkki 2015. Yritys toimii yleishyödyllisenä yrityksenä, joka pohjaa toimintansa vastuullisuuteen ja ikäihmisten kunnioittamiseen.
  2. Veikkaukselle myönnettiin Yhteiskunnallinen yritys -merkki 2015 osoituksena työstä, jota se tekee suomalaisen yhteiskunnan hyväksi rahoittamalla monipuolisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeita.
  3. Eedi Asumispalvelut tarjoaa noin 100 mielenterveyskuntoutujalle palveluasumista ja työllistää yli 40 työntekijää. Yritys on käyttänyt Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä vuodesta 2015.
  4. Psykoterapiakeskus Vastaamolle myönnettiin Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä 2014. Yrityksen tarkoitus on parantaa mielenterveyden hoito- ja kuntoutuspalveluiden saatavuutta sekä tehdä hyvää mielenterveyttä edistävää ja mielenterveyden häiriöitä ennaltaehkäisevää työtä.
  5. Vuodesta 2012 lähtien Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä käyttänyt Diacor on Helsingin Diakonissalaitoksen tekemän työn taloudellinen moottori. Diacorin maksamista osingoista valtaosa käytetään tukea tarvitsevien ihmisten auttamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Suomalaisen Työn Liitto nostaa toukokuun aikana esiin yhteiskunnallisia yrityksiä ja niiden tekemää vaikuttavaa työtä suomalaisen yhteiskunnan eteen. Suomessa vähemmän tunnettu yhteiskunnallisten yritysten joukko on kasvanut viime vuosina. Suomessa on tällä hetkellä yli 80 Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä käyttävää yritystä.

– Haluamme nostaa esiin yhteiskunnallisia yrityksiä, jotka tekevät monesti näkymättömäksi jäävää hyvää työtä. Yhteiskunnalliselle yrittämiselle on nyt tilausta suomalaisessa yhteiskunnassa, toteaa Yhteiskunnallinen yritys -merkin Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Suomalaiset haluavat tietää yritysten tekemästä hyvästä ja vastuunkannosta

 Suomalaisen Työn Liiton tutkimusten mukaan kuluttajat toivoisivat yrityksiltä niiden tekemän yhteiskunnallisen hyvän ja vastuullisen toiminnan esiintuomista entistä vahvemmin. Tuoreen tutkimuksen mukaan 88 prosenttia suomalaisista arvostaa yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää. Suomalaisista yli 60 prosenttia kertoo pyrkivänsä eettisyyteen mahdollisimman usein tuote- ja palveluvalinnoissaan.

– Suomessa on jopa tuhansia yrityksiä, jotka ovat jo ottaneet liiketoimintansa lähtökohdaksi yhteiskunnallisten ongelmien ratkomisen ja ne suuntaavat tuloksestaan merkittävän osan vaikuttavuutensa kehittämiseen. Niistä suuri osa olisi oikeutettuja käyttämään Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä. Näillä yrityksillä on valtava potentiaali, kun ne onnistuvat nostamaan esiin niiden tekemän hyvän työn laajemmin, Ollikka toteaa.

Yhteiskunnalliset yritykset ovat esillä MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa Makuja & Elämää -osiossa koko viikon 9.5.–13.5.2016 noin klo 6:50 ja 8:50 sekä uusinnat samana päivänä noin klo 15–16 AVA -kanavalla. Ohjelmajaksot ovat katsottavissa lähetyksen lisäksi Katsomosta.

Lisätietoja:

Niina Ollikka, Brand Manager, Suomalaisen Työn Liitto, p. 040 674 8773, niina.ollikka@avainlippu.fi

Lue lisää Yhteiskunnallinen yritys -merkistä: www.suomalainentyo.fi/yrityksille/yhteiskunnallinen-yritys/

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisen työn puolesta toimivia merkkejä ja verkkopalveluita. Vuonna 1912 perustetulla liitolla on yli 2800 yritys- tai yhteisöjäsentä. Lue lisää www.suomalainentyo.fi

Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Merkki on myönnetty yhteensä yli 80 yritykselle.