Kysely: Yritykset vaativat kunnilta vahvempaa ympäristövastuuta kuntahankinnoissa

Ympäristövaikutusten painoarvon kuntahankinnoissa arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa. Yritysjohtajien mielestä ympäristövaikutusten merkitys pitäisi näkyä kuntien hankintapäätöksissä jo nyt, mutta kuntapäättäjät eivät ole vielä nostaneet sitä viiden tärkeimmän hankintakriteerin joukkoon.

Suomalaisen Työn Liitto kysyi jäsenyrityksiltään näkemyksiä julkisista hankinnoista. Vastaajina oli 201 toimitus- ja toiminnanjohtajaa, joista lähes 70 prosenttia arvioi hinnan olevan edelleen tärkein kriteeri julkisissa kilpailutuksissa.

Yrityspäättäjien mielestä hintaa painotetaan liikaa, ja tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksia, kotimaisuutta ja vastuullisuutta liian vähän. Aiemmin kuntapäättäjille toteutetussa kyselyssä vastaajat arvioivat hankinnan ympäristövaikutusten olevan vasta 7. sijalla hankintakriteerien listalla.

”Kunnilla olisi nyt mahdollisuus profiloitua vastuullisiksi hankkijoiksi ja näyttää esimerkkiä koko yhteiskunnalle esimerkiksi painottamalla yhä enemmän ympäristötekijöitä kuntahankinnoissa”, sanoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Kotimaisuuden painoarvon arvioidaan pienenevän tulevaisuudessa

Myös kotimaisuuden haluttaisiin vaikuttavan yhä enemmän julkisissa hankinnoissa. Sekä kuntapäättäjät että yritysjohto listaavat kotimaisuuden tällä hetkellä kolmanneksi tärkeimmäksi hankintakriteeriksi. Vastaajat arvioivat kotimaisuuden painoarvon kuitenkin pienenevän tulevaisuudessa.

”On erittäin huolestuttavaa, että niin yritysjohdon kuin kuntapäättäjienkin mielestä kotimaisuuden painoarvo vähenee tulevaisuudessa. Meidän tulisi muistaa kotimaisuuden työllistävyysvaikutukset sekä työllisyyden vaikutus kuntien ja koko yhteiskunnan elinvoimaisuuteen”, sanoo Lausala.

Ilmastokeskustelu luo painetta kunnille

Sosiaaliset kriteeristöt ja työllisyyden merkitys eivät korostu julkisissa hankinnoissa kummallakaan ryhmällä, vaikka kuntapäättäjät ilmoittivat kuntiensa elinvoimaisuuden tulevaisuudessa olevan tärkeä peruste julkisille hankinnoille.

Yritykset korostaisivat lisäksi tuotteiden elinkaarikustannuksia ja eettisyyttä. Yrityksiltä ja kuluttajilta tuleekin painetta kuntapäättäjien suuntaan ympäristöystävällisten hankintojen tekemiseksi.

”Nyt kun ilmastokeskustelu on kiivasta, ja myös kuluttajat vaativat sekä kunnilta että yrityksiltä ympäristötekoja, on julkisten hankintojen ympäristövaikutukset tärkeää huomioida. Tässä kotimaisen tuotteen tai palvelun valitsemisen merkitys korostuu”, sanoo Lausala.

”Julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi ympäröivään yhteiskuntaan. Ostamalla suomalaisia tuotteita ja palveluja, ostetaan samalla työtä suomalaisille. Tekemällä sosiaalisesti vastuullisia hankintoja ja edellyttämällä vastuullisuutta myös tuotannolta ja palvelujen tarjoajilta, edistetään koko yhteiskunnan vastuullisuutta ja hyvinvointia”, Lausala jatkaa.

Kyselyyn vastasi yhteensä 201 Avainlippu- tai Yhteiskunnallinen yritys -merkkien jäsenyritysten toimitus- ja toiminnanjohtajaa. 57 prosenttia vastanneiden edustamista yrityksistä oli osallistunut julkisten hankintojen kilpailutuksiin ja 61 prosenttia aikoo osallistua tulevaisuudessa julkisten hankintojen kilpailutuksiin. Kysely toteutettiin sähköisesti syyskuussa 2019.

Tuloksia verrattiin keväällä 2018 kuntapäättäjille tehdyn tutkimuksen tuloksiin, jossa vastaajina oli yhteensä 1 011 kuntapoliitikkoa, kuntavirkamiestä ja valtakunnan tason hankinta-asiantuntijaa. Tutkimukset toteutti Aula Research Oy.

Lisätietoja:

Tero Lausala
toimitusjohtaja
Suomalaisen Työ Liitto
p. 050 407 2623
tero.lausala@suomalainentyo.fi

 Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalainen työ menestyy ja sen arvostus kasvaa. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. www.suomalainentyo.fi