Tutkimus: Vain kolmannes suomalaisista pitää suomalaisia työyhteisöjä erilaisuutta hyväksyvinä

Suomalaisen Työn Liiton teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisilla työyhteisöillä on vielä paljon tekemistä erilaisuuden hyväksymisessä, sillä vain kolmasosa suomalaisista pitää suomalaisia työyhteisöjä pääsääntöisesti erilaisuutta hyväksyvinä.

Tutkimuksesta selviää, että suomalaisista suurin osa ei pidä suomalaisia työyhteisöjä erilaisuutta hyväksyvinä. Eniten erilaisuuden hyväksymättömyyttä tunnistavat naiset (68 % eri mieltä siitä, että työyhteisöt hyväksyvät erilaisuutta) ja yli 65-vuotiaat (65 % eri mieltä).

”Yhteisöjen monimuotoisuuden eduista on lukuisia tutkimustuloksia, jotka pätevät myös työelämään. Työyhteisön sisäinen diversiteetti tarkoittaa parhaimmillaan monipuolisia taitoja sekä luovempaa ja menestyksekkäämpää lähestymistä työtehtäviin. Eritaustaiset ihmiset sekä tuovat uutta tietoa yritykseen että haastavat vakiintuneita, joskus toimintaa huomaamatta hidastavia malleja”, kommentoi Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Tutkimukseen osallistujista yli puolet (63 %) vastasi suomalaisen yhteiskunnan mahdollistavan kunnianhimoisten unelmien saavuttamisen. Suomalaisista 97 prosenttia on myös sitä mieltä, että yhdessä tekeminen ja toisten auttaminen luovat uusia ideoita ja parantavat kaikkien hyvinvointia.

”Erilaisuuden hyväksyminen ei ole itsestään selvä asia työpaikoilla, vaikka halua siihen olisikin. Suomalaisten usko yhdessä tekemisen voimaan on kuitenkin loistava perusta hyväksyvän ilmapiirin kasvattamiselle. Me Autismisäätiöllä tarjoamme konkreettisia työkaluja ja opastusta työnantajille ja työyhteisöille helpottamaan esimerkiksi autismin kirjon henkilöiden työelämään sijoittumista. Tukitoimet ja työnantajalta vaadittavat muutokset liittyvät useimmiten lähinnä tietoisuuden lisäämiseen ja asenteiden tarkastukseen työpaikalla. Joskus vaaditaan pieniä fyysisiä ja konkreettisia muutoksia, mutta ne ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti kovin vähäpätöisiä siihen verrattuna, millaista pääomaa autismin kirjon henkilöt tuovat työpaikalle”, kommentoi Autismisäätiön palvelutoiminnan johtaja Hanna Ekman.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Made by Finland -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 18–79-vuotiasta suomalaista. Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Made by Finland -kampanja juhlistaa suomalaista työtä ja sen menestystarinoita. Mukana on yli 80 yritystä ja organisaatiota. Seuraa Made by Finlandia Facebookissa ja osallistu keskusteluun Twitterissä #madebyfinland.

Lisätietoja:

Hanna Ekman, palvelutoiminnan johtaja, Autismisäätiö, hanna.ekman@autismisaatio.fi, 050 403 2920
Hanna Malinen, viestintäpäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, hanna.malinen@suomalainentyo.fi, 050 369 4949 

Made by Finland -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen kampanja ja virallinen osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kampanjassa on mukana yli 80 Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritystä ja sen tavoitteena on lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista työtä kohtaan. Made by Finland kokoaa yhteen myös suomalaisen työelämän asiantuntijat. Osana Made by Finland -kampanjaa Suomalaisen Työn Liitto, Tekes, Työelämä 2020 -hanke ja Työterveyslaitos tarkastelevat ja kehittävät yhteistyössä suomalaista työelämää ja sen vahvuuksia. www.madebyfinland.fi

Autismisäätiö on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon, valtakunnallinen säätiö. Autismisäätiön toiminta perustuu vahvaan neuropsykiatristen oireyhtymien, erityisesti autismin tuntemukseen. Autismisäätiön toiminta koostuu monipuolisista asumiseen, työ- ja päivätoimintaan, ohjaus- ja valmennustoimintaan, terveydenhuollon vastaanottopalveluihin sekä kehittämis- ja tutkimustoimintaan liittyvistä palveluista. www.autismisaatio.fi